Isolated Cecal Necrosis In A Patient With Chronic Renal Failure [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(1): 95-98 | DOI: 10.5222/terh.2019.04706  

Isolated Cecal Necrosis In A Patient With Chronic Renal Failure

Gizem Kılınç, Bengi Balci, Korhan Tuncer, Hakan Öğücü, Mustafa Emiroğlu
Department of General Surgery, Tepecik Education and Research Hospital, Izmir, TURKEY

Non-occlusive acute colonic ischemia is frequently seen in elderly population due to low blood flow and clinically is presented with right lower quadrant abdominal pain mimicking acute appendicitis. Following physical examination; blood tests, radiologic examinations and endoscopic procedures are helpful for diagnosis. Many operative techniques were reported although right hemicolectomy with anastomosis is the most prefered surgical procedure.
A 58 year-old male who had appendectomy 4 months ago, presented with right lower quadrant abdominal pain and rectal bleeding. The patient had been diagnosed with chronic renal failure for 5 years and had been on hemodialysis programme for three times a week. Following physical examination, colonoscopy was performed and patient was diagnosed with cecal necrosis. Patient underwent emergent operation for right hemicolectomy with anastomosis. On postoperative day 9, patient was discharged without any postoperative complications.
Although isolated cecal necrosis is a rare condition we should consider this pathology in patients with chronic heart disease, chronic renal failure and on routine hemodialysis programme.

Keywords: Isolated Cecal Necrosis, Chronic Renal Failure, Acute Colonic Ischemia


Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastada İzole Çekum Nekrozu

Gizem Kılınç, Bengi Balci, Korhan Tuncer, Hakan Öğücü, Mustafa Emiroğlu
Sağlık Bakanlığı Üniversitesi, Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir

Non-okluziv akut kolonik iskemi düşük kan akımına bağlı olarak sıklıkla yaşlı populasyonda görülen ve sağ alt kadran karın ağrısı semptomu ile başlayarak apandisiti taklit eden bir patolojidir.Fizik muayene, laboratuar testleri, radyolojik testler ve endoskopik yöntemler tanıya giden yolda yardımcıdır. Sağ hemikolektomiyi takiben yapılan ileotransversostomi genelde tercih edilen operasyon tekniği olmakla beraber birçek operasyon tekniği tanımlanmıştır.
58 yaş erkek hasta 4 ay önce apendektomi öyküsü olup sağ alt kadran karın ağrısı ve rektal kanama şikayeti ile başvuruyor. Kronik böbrek yetmezliği tanısı olan hasta 5 yıldır haftada 3 gün olmak üzere hemodiyaliz almaktadır. Fizik muayeneyi takiben hastaya kolonoskopi yapılmış olup hasta çekum nekrozu tanısı almıştır. Hasta acil olarak operasyona alınmış ve sağ hemikolektomi ile beraber ileotransversostomi yapılmıştır. Postoperatif 9.günde hasta hiçbir komplikasyon gelişmeksizin taburcu edilmiştir.
İzole çekum nekrozu nadir görülen bir durum olmakla beraber kronik kalp hastalığı, kronik böbrek yetmezliği olup hemodiyaliz programında olan hastalarda akılda bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: İzole Çekum Nekrozu, Kronik Böbrek Yetmezliği, Akut Kolonik İskemi


Gizem Kılınç, Bengi Balci, Korhan Tuncer, Hakan Öğücü, Mustafa Emiroğlu. Isolated Cecal Necrosis In A Patient With Chronic Renal Failure. Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(1): 95-98

Corresponding Author: Gizem Kılınç, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (56 accesses)
 (376 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale