E- ISSN: 2822-4051
An unnoticed reason of renal failure: Acute phosphate nephropathy [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(2): 266-268 | DOI: 10.5222/terh.2021.05935

An unnoticed reason of renal failure: Acute phosphate nephropathy

Nesim Akın1, Kemal Şahin Binel1, Hakan Akdam2, Yavuz Yenicerioglu2
1Aydın Adnan Menderes University Hospital, Department Of Internal Medicine, Aydin, Turkey
2Aydın Adnan Menderes University Hospital, Department Of Internal Medicine, Nephrology Department, Aydin, Turkey

Acute Phosphate Nephropathy is a clinical and pathological finding characterized by acute and subsequent chronic renal failure following the use of intestinal cleansers containing sodium phosphate. The pathophysiology of Acute Phosphate Nephropathy occurs due to the increase of sodium and water absorption in the proximal tubules due to hypovolemia, and the accumulation of calcium phosphate load in the distal tubules in the collector and distal canals. Renal biopsy findings include acute and chronic tubular damage with tubular and interstitial calcium phosphate deposits. Prevention of Acute Phosphate Nephropathy can be achieved by hydration before and after the use of calcium phosphate in risky patients, minimizing the sodium phosphate dose, and having 12-hour intervals between sodium phosphate applications. In this article, we aimed to present the patients who used sodium phosphate for colonoscopy and developed Acute Phosphate Nephropathy.

Keywords: Acute phosphate nephropathy, Colonoscopy, Nephrocalcinosis

Dikkatten kaçan bir böbrek yetmezliği nedeni: Akut fosfat nefropatisi

Nesim Akın1, Kemal Şahin Binel1, Hakan Akdam2, Yavuz Yenicerioglu2
1Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Aydın, Türkiye
2Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Aydın, Türkiye

Akut Fosfat Nefropatisi, sodyum fosfat içerikli bağırsak temizleyicilerinin kullanımı sonrası akut ve ardından kronik böbrek yetmezliği ile karekterize klinik ve patolojik bir bulgudur. Akut Fosfat Nefropatisi patofizyolojisi, hipovolemi nedeniyle proksimal tübüllerde sodyum ve su emiliminin artmasıyla birlikte, distal tübüllerde artan kalsiyum fosfat yükünün toplayıcı ve distal kanallarda birikmesiyle oluşur. Renal biyopsi bulguları arasında tübüler ve interstisyel kalsiyum fosfat depozitleri olan akut ve kronik tübüler hasar vardır. Akut Fosfat Nefropatisi'nin önlenmesi, riskli hastalarda sodyum fosfat kullanımı öncesi ve sonrası hidrasyon yapılması, sodyum fosfat dozunun minimalize edilmesi, sodyum fosfat uygulamaları arasında 12 saatlik periyodların olması ile sağlanabilir. Biz bu makalede kolonoskopi işlemi için sodyum fosfat kullanan ve sonrasında Akut Fosfat Nefropatisi gelişen olguları sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Akut fosfat nefropatisi, Kolonoskopi, Nefrokalsinozis

Nesim Akın, Kemal Şahin Binel, Hakan Akdam, Yavuz Yenicerioglu. An unnoticed reason of renal failure: Acute phosphate nephropathy. Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(2): 266-268

Corresponding Author: Nesim Akın, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale