The Risk of Stapler Usage in Operations of Rectal Carcinoma [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 1996; 6(1): 88-92 | DOI: 10.5222/terh.1996.06812  

The Risk of Stapler Usage in Operations of Rectal Carcinoma

Mustafa Erol1, Mustafa Tireli1, Serdar Kaçar1, Ünsal Aybek1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi 3. Genel Cerrahi Kliniği, İzmir

By means of performing anastomoses even in dentate line; stapler gives the opportunity of making sphincter fuction saving procedures. This device was used in the operations for rectum carcinoma frequently. In our clinic, in 19 rectosigmoid carcinoma cases, after resection of tumor invaded portion by using stapler, we performed end to end colocolostomy procedures during last 3.5 years. 13 of these cases underwent anterior resection, 3 of them low anterior resection and the other three undenvent very low anterior resection. During postoperative period no excitus was seen. Nine complications were seen in seven cases in the early postoperative period (4 anastomoses leakage, 2 pneumonia, 2 atelectesia, 1 wound infection) and two complications in two cases in the late postoperative period (tumor relapse and stenosis). These data show that, stapler usage does not increase mortality and morbidity, instead it gives us the opportunity of performing sphincter saving procedures.

Keywords: Carcinoma of rectum, low anterior resection


Rektum Kanseri Ameliyatlarında Stapler Kullanımının Riskleri

Mustafa Erol1, Mustafa Tireli1, Serdar Kaçar1, Ünsal Aybek1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi 3. Genel Cerrahi Kliniği, İzmir

Stapler dentat çizgide bile bir anastomoz oluşturulmasına olanak sağlıyarak sfinkter fonksiyonlarını koruyucu bir ameliyata fırsat vermektedir. Bu nedenle son yıllarda rektum kanseri ameliyatlarında bu aletten yaygın bir şekilde yararlanılmaktadır. Kliniğimizde son 3.5 yıl içinde 19 rektosigmoid kanserli olguda hastalıklı bölgenin rezeksiyonundan sonra stapler kullanılarak uçuca kolokolostomi gerçekleştirilmiştir. 13 hastaya anterior rezeksiyon, 3 olguda aşağı ve 3 hastaya da çok aşağı anterior rezeksiyon uygulandı. Olguların 16'sında çift stapler tekniği kullanıldı. Ameliyat sonrası evrede hiçbir hasta kaybedilmedi. Yedi olguda dokuz erken dönem (4 anastomoz kaçağı, 2 pnömoni, 2 atelektazi, 1 yara enfeksiyonu), iki hastada iki geç dönem (tümör nüksü ve darlık) komplikasyonu saptandı. Bu veriler stapler kullanımının mortalite ve morbiditeyi arttırmadan sfinkter koruyucu bir cerrahi uygulama fırsatı vereceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Rektum kanseri, aşağı anterior rezeksiyon


Mustafa Erol, Mustafa Tireli, Serdar Kaçar, Ünsal Aybek. The Risk of Stapler Usage in Operations of Rectal Carcinoma. Tepecik Eğit Hast Derg. 1996; 6(1): 88-92


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (689 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale