Distribution of Dermatophytosis Agents in 112 Cases [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 1996; 6(1): 104-107 | DOI: 10.5222/terh.1996.07673  

Distribution of Dermatophytosis Agents in 112 Cases

Ayşe Sivrel1, Şükran Köse1, Onur Özgenç1, Ayla Havuk1, Mine Erdenizmenli1
SSK İzmir Eğitim Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir

807 samples which admitted to our laboratories from multiple outpatient clinics were examined for mycologic investigation between 1992 to 1993. We found various types of dermatophytes in 112 (13,9 %) of 807 samples. According to the frequency, 81 (72,3 %) T. rubrum, 9 (8%) M. canis, 8(7,1%) T. Mentagraphytes, 7(6,3%) (Trichophyton sp, 4 (3,6 %) E. floccosum, 1 (0,9%) T. Violaceum, 1(%0,9) T. verrucosum and 1 (0,9 %) M. Audouinii were found.

Keywords: Mycosis, Skin, Diseases, Dermatomlcosis


112 Olguda Dermatofitoz Etkenlerinin Dağılımı

Ayşe Sivrel1, Şükran Köse1, Onur Özgenç1, Ayla Havuk1, Mine Erdenizmenli1
SSK İzmir Eğitim Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir

Çeşitli polikliniklerden 1992- 93 yılları arasında dermatomikoz şüphesi ile gönderilen hastalardan alınan 807 örnek mikolojik yönden incelenmiş ve bunların 112'sinde (%13.9) dermatofit saptanmıştır. Bu örneklerin 81'inin (%72.3) T. rubrum, dokuzunun (%8) M. canis, sekizinin (%7.1) T. mentagrophytes, yedisinin (%6.3) Tricophyton sp, dördünün (%.6) E. floccosum, birinin (%0.9) T. violaceum, birinin (%0.9) T. verrucosum ve birinin (%0.9) M. audouinii olduğu görülmüştür. Sonuç olarak çalışmada T. Rubrum baş saçlı deri dışında tüm vücut bölgelerinde mantar infeksiyonlarında önemli bir yer tutmaktadır. T. Capitis' te birinci etken M. Canis saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Cilt Hastalıkları, Mantar, Mikoz, Dermatomikoz


Ayşe Sivrel, Şükran Köse, Onur Özgenç, Ayla Havuk, Mine Erdenizmenli. Distribution of Dermatophytosis Agents in 112 Cases. Tepecik Eğit Hast Derg. 1996; 6(1): 104-107


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (649 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale