The Case of Systemic Lupus Erithematous Starting With Auricular Chondiritis [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2015; 25(2): 125-128 | DOI: 10.5222/terh.2015.125  

The Case of Systemic Lupus Erithematous Starting With Auricular Chondiritis

Murat Yalçın1, Şenol Kobak2, Hatice Yılmaz1, Halil Aykır1, Tugba Karadeniz3, Ali Saklamaz4
1Şifa University Faculty Internal Medicine, İzmir, Turkey.
2Department Of Rheutomology, Şifa University Faculty Of Medicine, İzmir, Turkey
3Tepecik Training And Research Hospital, Department Of Pathology, İzmir, Turkey
4Department Of Endocrinology, Şifa University Faculty Of Medicine, İzmir, Turkey.

OBJECTIVE: Systemic lupus erythematosus is a chronic autoimmune disorder which can be seen in locomotor system or systemic disease. Chondritis is a inflammation of cartilage involving due to variable etiology.
METHODS: Chondritis can be seen at systemic lupus erythematosus which is a autoimmune disease. Case reports published in the literature, chondritis described with attack which in the course of lupus.
RESULTS: In present case the first symptom in patient was auricular chondritis, systemic lupus erythematosus patients in follow-up clinical and laboratory findings are evident
CONCLUSION: Chondritis is rare in patients with lupus, we present this case because it is much more rare with chondritis attack began.

Keywords: auricular chondiritis, systemic lupus erythematosus


Auriküler Kondrit İle Başlayan Sistemik Lupus Eritematozus Vakası

Murat Yalçın1, Şenol Kobak2, Hatice Yılmaz1, Halil Aykır1, Tugba Karadeniz3, Ali Saklamaz4
1Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ad
2Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesiiç Hastalıkları Ad Romatoloji Bd
3Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Abd
4Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ad Endokrinoloji Bd

AMAÇ: Sistemik lupus eritematozus(SLE), lokomotor sistem ve sistemik tutuluş yapabilen, bir kronik otoimmun hastalıktır. Kondrit, farklı etiyolojik sebebler ile gelişen kıkırdak dokunun inflamasyonudur.
YÖNTEMLER: Otoimmun bir hastalık olan sistemik lupus eritematozus hastalarında kondrit de görülebilmektedir. Literatürde, vaka sunumları şeklinde olan yayınlarda, daha çok lupusun seyrinde olan kondrit ataklarından bahsedilmektedir.
BULGULAR: Bizim sunduğumuz hastada ise ilk bulgu olarak aurikular kondrit görülmekte, hastanın takibinde sistemik lupus eritematozusun klinik ve labaratuvar bulguları belirginleşmektedir.
SONUÇ: Lupuslu hastada kondrit nadirdir, kondrit atağı ile başlayan lupus çok daha nadir olduğu için bu vakayı sunduk.

Anahtar Kelimeler: auriküler kondrit, sistemik lupus ertematozus


Murat Yalçın, Şenol Kobak, Hatice Yılmaz, Halil Aykır, Tugba Karadeniz, Ali Saklamaz. The Case of Systemic Lupus Erithematous Starting With Auricular Chondiritis. Tepecik Eğit Hast Derg. 2015; 25(2): 125-128

Corresponding Author: Murat Yalçın, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (54 accesses)
 (639 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale