E- ISSN: 2822-4051
Avulsion fracture of ischial tuberosity [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(1): 77-80 | DOI: 10.5222/terh.2016.077

Avulsion fracture of ischial tuberosity

Erdoğan Bülbül, Bahar Yanık, Hüseyin Çelik, Gülen Demirpolat
Department Of Radiology, Balikesir University, Balikesir, Turkey

Avulsion fracture of ischial tuberosity (IT) is a rare kind of fracture which is usually seen in adolescents and athletes. Complications like chronic pain in posterior thigh, leg weakness and hamstring syndrome may occur if the diagnosis delays. Radiologic findings are important for diagnosis. Bony fragment is detected adjacent to inferior ramus of ischium with radiography. Radiography may be inadequate if the trauma happened before the ossification. Computed tomography and magnetic resonance imaging can be performed if the radiography is insufficient for diagnosis and treatment planning. Conservative treatment usually successful in in early diagnosed IT avulsion fractures. Surgical management is preferred in chronic cases. We present the findings of 16 years-old male subject with IT avulsion fracture diagnosed.

Keywords: avulsion fracture, computed tomography, ischial tuberosity, radiography

İskiyal tüberositas avülziyon kırığı

Erdoğan Bülbül, Bahar Yanık, Hüseyin Çelik, Gülen Demirpolat
Balıkesir Üniversitesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Balıkesir

İskiyal tuberositas (İT) avülziyon kırığı nadiren görülen, genellikle adölesan çağda ve sporcularda karşılaşılan bir kırık şeklidir. Tanısı gecikirse kaynamama, arka uylukta kronik ağrı, bacakta güçsüzlük, hamstring sendromu gibi komplikasyonlar meydana gelebilir. Tanı için radyolojik bulgular önemlidir. Radyografide iskiyon alt kolu komşuluğunda kemik fragman saptanır. Travma ossifikasyondan önce meydana gelmişse radyografiler yetersiz olabilir. Bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme radyografinin tanı ve tedavi planlaması için yetersiz olduğu durumlarda yapılabilir. İT avülziyon kırığını erken dönemde saptanırsa konservatif tedavi yapılma çoğu zaman başarılıdır. Kronik olgularda cerrahi tedavi tercih edilir. Bu makalede İT avülziyon kırığı tanısı alan 16 yaşındaki erkek olgunun bulgularını sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: avülziyon kırığı, bilgisayarlı tomografi, iskiyal tüberositas, radyografi

Erdoğan Bülbül, Bahar Yanık, Hüseyin Çelik, Gülen Demirpolat. Avulsion fracture of ischial tuberosity. Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(1): 77-80

Corresponding Author: Erdoğan Bülbül, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale