A Bibliometric Analysis of The Most Cited 50 Articles on Ankle Arthroscopy [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 133-139 | DOI: 10.5222/terh.2020.08831  

A Bibliometric Analysis of The Most Cited 50 Articles on Ankle Arthroscopy

Tolgahan Kuru1, Hacı Ali Olçar2
1Department of Orthopedics and Traumatology, Onsekiz Mart University Medical Faculty, Canakkale, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Yozgat City Hospital, Turkey

INTRODUCTION: Ankle arthroscopy has become an important treatment tool in the management of chronic and post-traumatic ankle problems. In the literature, there are numerous publications on the subject of ankle arthroscopy, including case series, systematic reviews, and prospective cohort studies. The objective of this bibliometric study was to determine the most cited 50 articles on ankle arthroscopy and to analyse characteristics of these studies.
METHODS: The articles published between 1985 and 2019 were screened by two orthopedists via the Web of Science v. 5.11 academic search engine with ‘Ankle Arthroscopy’ term as of 03/21/2019. Titles, first authors, years of publication of the articles, number of citations, journal of publication, subtype, country of origin and institute of the study were recorded
RESULTS: The number of total citations was 5378 for all 50 articles. The mean citation number of all articles was found as 107.6±45.6 (min-max: 64-240). The articles belonged to 13 different countries of origin. One article was published in 1980s, 13 articles in 1990s, 30 in 2000s, and 6 in 2010s.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The articles on ankle arthroscopy were predominantly case series, and according to our bibliometric analysis we believe that further comparative randomized controlled studies are needed to be conducted on ankle arthroscopy.

Keywords: Ankle arthroscopy, literature, bibliometric study, bibliography, citation number


Ayak Bileği Artroskopisi Konusunda En Çok Atıf alan 50 Makalenin Bibliyometrik Analizi

Tolgahan Kuru1, Hacı Ali Olçar2
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Çanakkale
2Yozgat Şehir Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Yozgat

GİRİŞ ve AMAÇ: Ayak bileği artroskopisi, kronik ve posttravmatik ayak bileği problemlerinin yönetiminde önemli bir tedavi aracı haline gelmiştir. Literatürde ayak bileği konusunda olgu serileri, sistematik derlemeler ve prospektif kohort çalışmaları halinde çok sayıda yayın bulunmaktadır. Bu bibliyometrik çalışmanın amacı ayak bileği artroskopisi konusunda en çok atıf alan 50 makaleyi belirlemek ve bunların karakteristiklerini analiz etmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda 21/03/2019 tarihi itibarıyla Web of Science v. 5.11 akademik arama motorunda “Ankle Arthroscopy” terimi ile 1985 ve 2019 yılları arasında yayınlanan makaleler iki ortopedist tarafından taranmıştır. Makalelerin başlığı, birinci yazarı, yayın yılı, atıf sayısı, yayınlayan dergi, makale alt türü, kaynak ülke ve çalışmanın yapıldığı kurum kaydedilmiştir.
BULGULAR: Çalışmamızda 50 makale için toplam atıf sayısı 5378 olarak saptanmıştır. Tüm makaleler için ortalama atıf sayısı 107,6±45,6’dır (min-maks: 64-240). Bu makaleler 13 farklı kaynak ülkeye aittir. 1980’lerde 1, 1990’larda 13, 2000’lerde 30 ve 2010’larda 6 makale yayınlanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ayak bileği artroskopisi konusundaki makaleler ağırlıklı olarak olgu serileri olup, bibliyometrik analizimize göre ayak bileği artroskopisi konusundan daha fazla karşılaştırmalı ve randomize kontrollü çalışmalar gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Ayak bileği artroskopisi, literatür, bibliyometrik çalışma, bibliyografya, atıf sayısı


Tolgahan Kuru, Hacı Ali Olçar. A Bibliometric Analysis of The Most Cited 50 Articles on Ankle Arthroscopy. Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 133-139

Corresponding Author: Tolgahan Kuru, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (26 accesses)
 (228 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale