E- ISSN: 2822-4051
An Interesting Coexistence: Synchronous Acute Myeloid Leukemia And Gastric Adenocancer [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2009; 19(1): 49-51 | DOI: 10.5222/terh.2009.10241

An Interesting Coexistence: Synchronous Acute Myeloid Leukemia And Gastric Adenocancer

Emre Gönüllü1, Emel Gönüllü2, Abdullah Hacıhanefioğlu2, Nuri Gönüllü3
1Kocaeli Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği
2Kocaeli Devlet Hastanesi, Erişkin Hematoloji Bilim Dalı
3Kocaeli Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

A 56-year-old woman was admitted to our general surgery department with complaints of weakness, nausea, vomiting and weight lose. An upper gastrointestinal endoscopic screening showed a 4 cm tumor located from minör curvature to cardio- eosaphageal junction. Pancytopenia was realised and AML diagnosed during preanesthesic evaluation. As Chemotherapy combination Cytarabine and Idarubicine were applied. Total gastrectomy with Roux-en-Y esophageojejunostomy was carried out after AML chemotherapy. Synchronous cancers in gastric cancer patients are infrequent. Coexistence of other cancers should be searched in gastric cancers.

Keywords: Acute myeloid leukemia, Adenocarcinoma, Stomach, Synchnonous cancer

İlginç Bir Birliktelik: Eşzamanlı Akut Miyelobilastik Lösemi ve Miğde Adenokanseri

Emre Gönüllü1, Emel Gönüllü2, Abdullah Hacıhanefioğlu2, Nuri Gönüllü3
1Kocaeli Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği
2Kocaeli Devlet Hastanesi, Erişkin Hematoloji Bilim Dalı
3Kocaeli Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

56 yaşinda bir kadın olgu Genel Cerrahi servisimize halsizlik, bulantı, kusma, kilo kaybı yakınmaları ile başvurdu. Üst gastrointestinal sistem endoskopisinde küçük kurvatürden, gastroözofageal bileşkeye kadar uzanan nekrotik zeminli 4 cm çapında bir tümör görüldü. Cerrahi girişim önerilen hastanın anestezi öncesi değerlendirilmesi sırasında pansitopeni saptandı. İleri incelemeler sonucunda olguda, Akut Miyeloid Lösemi (AML) saptandı. Sitarabin ve İdarubisin tedavisine başlandı. AML tedavisi tamamlanan olguya tedaviden 2 ay sonra total gastrektomi ve özofagojejunostomi yapıldı. Mide kanserli hastalarda eşzamanlı tümörlerin de bulunma olasılığı vardır. Bu nedenle mide tümörlü olgulara eşlik eden tümör bulunma olasılığı araştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Adenokanser, Akut miyeloid lösemi, Mide, Senkron kanser

Emre Gönüllü, Emel Gönüllü, Abdullah Hacıhanefioğlu, Nuri Gönüllü. An Interesting Coexistence: Synchronous Acute Myeloid Leukemia And Gastric Adenocancer. Tepecik Eğit Hast Derg. 2009; 19(1): 49-51
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale