E- ISSN: 2822-4051
The Experience Of Hacettepe Medical Oncology Department in Chemotherapy For Primary And Metastatic Breast Cancer [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2000; 10(3): 97-107 | DOI: 10.5222/terh.2000.12050

The Experience Of Hacettepe Medical Oncology Department in Chemotherapy For Primary And Metastatic Breast Cancer

Nilüfer Güler1
Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalı Ankara

Hacettepe Universty Medical School is a rather new irıstitution but it's not the reason for it to retain from starting many innovations in Turkish Medicine. Its success within a short time comes from its departments like Medical Oncology here, that are the leaders in the field of turkish medical research. In this paper a review of their studies on. Breast Cancer chemotherapy has been presented.

Keywords: Clinical Studies, Medical Research

Primer Ve Metastik Meme Kanserlerinin Kemoterapisinde Hacettepe Deneyimi

Nilüfer Güler1
Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalı Ankara

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi görece yeni olmasına karşın pekçok yenilikleri başlatmış bir eğitim kurumudur. Kısa zamanda büyük ilerlemeler kaydetmesi burada örneğini göreceğimiz Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalı gibi pekçok bölümüyle ülkemizde araştırmalara önderlik etmesinin doğal sonucudur. Bu yazıda adı geçen dalın Meme Kanserlerinin kemoterapisi alanındaki araştırmalarına toplu bir bakış sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Klinik Araştırmalar, Tıbbi Onkoloji

Nilüfer Güler. The Experience Of Hacettepe Medical Oncology Department in Chemotherapy For Primary And Metastatic Breast Cancer. Tepecik Eğit Hast Derg. 2000; 10(3): 97-107
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale