A Case Of Mesenteric Lymphangioma [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2008; 18(1): 40-43 | DOI: 10.5222/terh.2008.12251  

A Case Of Mesenteric Lymphangioma

Ünal Aydın1, Pınar Yazıcı1, Zafer Önen1, Halil Erbiş2, Murat Kılıç1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İZMİR
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı DENİZLİ

Mesenteric Lymphangioma is a rare entity which is usually benign as well as diffîcult to diagnose in the preoperative period. Mesenteric and retroperitoneal cystic lymphangiomas comprise less than 5% of all lymphangiomas. It is often discovered accidentally or due to some clinical features resulted from a variety of complications such as pressure on surrounding organs, dyspeptic symptoms, abdominal pain, intraabdominal rupture, etc, We herein presented a case of histologically proven mesenteric cystic lymphangioma following surgery due to an intraabdominal mass of unknown primary origin. A 50-year old woman admitted to the hospital with abdominal pain. Radiological studies revealed a well-margined abdominal cystic mass measuring 7x8 cm next to the right hepatic lobe. In the operation, a cystic mass derived from mesentery was observed and totally excised. Histological examination confirmed mesenteric cystic lymphangioma and postoperative period was uneventful. During one year follow-up period, no recurrence was documented by radiological studies, namely, abdominal ultrasonography and tomography. Mesenteric cystic lymphangioma should be considered in the differential diagnosis of the well- margined intraabdominal masses with unknown etiology and total excision of the mass maintains cure treatment.

Keywords: Iintraabdominal cystic mass, lymphangioma, complete excision


Mezenterik Lenfanjiyom Olgusu

Ünal Aydın1, Pınar Yazıcı1, Zafer Önen1, Halil Erbiş2, Murat Kılıç1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İZMİR
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı DENİZLİ

Lenfanjiyom genellikle benin olmakla birlikte nadir gözlenen ve preoperatif olarak tanı koyma olasılığı düşük olan bir patolojidir. Mezenterik ve retroperitoneal kistik lenfanjiyomlar ise tüm lenfanjomların %5'ten azını oluşturur. Genellikle asemptomatik olan hastalarda tanı kitlenin komplikasyonlarına (etraf organlara bası, hazımsızlık, karın ağrısı, karın içi rüptür vb.) bağlı olarak veya tesadüfen konulur. Biz bu yazıda primeri belli olmayan kitleye cerrahi eksizyon sonrası mezenterik kisitk lenfanjiyom tanısı alan olguyu değerlendirdik. Elli yaşında kadın hasta karın ağrısı nedeniyle tarafımıza başvurdu. Tanı amaçlı yapılan görüntüleme tetkiklerinde karın içinde 7x8 cm boyutunda karaciğer sağ lob ile ilişkili kitle saptandı. Yapılan operasyonda düzgün sınırlı mezenterik kökenli olduğu gözlenen kitle eksize edildi. Postoperatif dönemde sorun yaşanmayan hastanın patolojik değerlendirmesi kistik lenfanjiyom olarak bildirildi. Bir yıllık izlemde, kontrol görüntüleme tetkiklerinde (batın ultrasonografısi ve tomografisi) yineleme saptanmadı. Primer etyolojisi bilinmeyen düzgün sınırlı karın içi kistik kitle olgularında mezenterik kistik lenfanjiyom ayırıcı tanıda düşünülmelidir ve bu olgularda kitlenin tamamiyle eksizyonu tedavi için yeterlidir.

Anahtar Kelimeler: Karın içi kistik kitle, lenfanjiyom, total eksizyon


Ünal Aydın, Pınar Yazıcı, Zafer Önen, Halil Erbiş, Murat Kılıç. A Case Of Mesenteric Lymphangioma. Tepecik Eğit Hast Derg. 2008; 18(1): 40-43


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (649 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale