Excision of Rhinophyma with Radiofrequency Surgery. [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(1): 99-102 | DOI: 10.5222/terh.2019.12499  

Excision of Rhinophyma with Radiofrequency Surgery.

Burcu Duygu Başarır, Sedat Aydın, Melis Demirdağ Evman, Seva Öztürk
Health Sciences University Kartal Dr Lutfi Kirdar Hospital, Ent Department, Istanbul Turkey

Rhinophyma is a benign rare disease which is charactarized by a nodular sebaceous gland growth affecting the distal half of the nose. It causes various aesthetic and functional problems. It is mostly seen in men aged between 45-60. Although the cause is unknown, it is thought to be the last stage of acne rosacea. There are different medical and surgical options for treatment, yet, in cases of rhinophyma where medical treatment is inadequate, surgical treatment is the most preferred method. In this presentation, the clinical features and the medical history of a 70 year old male patient who was diagnosed with rhinophyma and treated with radiofrequency are presented.

Keywords: Rhinophyma, radiofrequency, acne rosacea, surgery


Radyofrekans Cerrahisi ile Rinofima Eksizyonu

Burcu Duygu Başarır, Sedat Aydın, Melis Demirdağ Evman, Seva Öztürk
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr Lütfi Kırdar Hastanesi Kbb Abd, İstanbul

Rinofima, burun distal yarısını etkileyen nodüler, sebase bez büyümesi ile karakterize nadir görülen benign, kronik bir hastalıktır. Özellikle estetik ve işlevsel olmak üzere çeşitli problemlere neden olmaktadır. Daha çok 45-60 yaş arası erkeklerde görülmektedir. Rinofimanın nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte akne rosacea’nın son aşaması olduğu düşünülür. Farklı medikal ve cerrahi seçenekler tarif edilmiştir. Medikal tedavinin genellikle yetersiz kaldığı rinofima olgularında cerrahi en çok tercih edilen yöntemdir. Burada öykü ve klinik özellikleriyle rinofima tanısı konan ve radyofrekans cerrahisi ile tedavi ettiğimiz 70 yaşındaki erkek hasta sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Rinofima, radyofrekans, akne rosacea, cerrahi


Burcu Duygu Başarır, Sedat Aydın, Melis Demirdağ Evman, Seva Öztürk. Excision of Rhinophyma with Radiofrequency Surgery.. Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(1): 99-102

Corresponding Author: Burcu Duygu Başarır, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (47 accesses)
 (354 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale