E- ISSN: 2822-4051
Patient Management in the Radiology Department, the Role of Chest Imaging During the SARS-CoV-2 Pandemic and Chest CT Findings Related to COVID-19 Pneumonia [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 195-212 | DOI: 10.5222/terh.2020.13549

Patient Management in the Radiology Department, the Role of Chest Imaging During the SARS-CoV-2 Pandemic and Chest CT Findings Related to COVID-19 Pneumonia

Yeliz Pekçevik, Ümit Belet
Health Sciences University, Tepecik Training and Research Hospital

Primary involvemen respiratory system involvement of the SARS-CoV-2 makes chest imaging, especially chest CT, imaging of choice for diagnosis, evaluation of the findings and severity of the disease, and also follow-up of COVID-19 pneumonia. Chest CT allows fast and accurate diagnosis and is very important in the differential diagnosis of COVID-19 suspected cases with moderate-severe clinical features, and a high pretest probability of COVID-19 in the limitation of molecular diagnostic testing. Typical and fairly typical CT findings of the COVID-19 pneumonia have been described. Radiologist should report these findings with the level of suspicion of COVID-19 pneumonia in a structured reporting system. In this review, the role of radiology and chest imaging in patient management during the SARS-CoV-2 pandemic, chest CT findings potentially attributable to COVID-19 pneumonia, the evolution of the findings and currently available structured reporting systems were summarized.

Keywords: SARS-CoV-2, Tomography, Pneumonia, viral, Diagnosis, Pandemics, COVID-19

SARS-CoV-2 Pandemisinde Radyoloji Kliniğinde Hasta Yönetimi, Akciğer Görüntülemenin Rolü ve COVID-19 Pnömonisi ile İlişkili Toraks BT Bulguları

Yeliz Pekçevik, Ümit Belet
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

SARS-CoV-2'in primer olarak solunum sistemi tutması, COVID-19 pnömonisi tanısında, bulguların ve hastalığın şiddetinin değerlendirilmesinde ve ayrıca takibinde, akciğer incelemesini, özellikle de toraks BT’yi tercih edilen yardımcı tanı yöntemi haline getirmiştir. Toraks BT, orta-şiddetli klinik bulguları olan hastalarda ve moleküler tanı testlerinin kısıtlı olması durumunda testin pozitif çıkma olasılığı yüksek hastalarda, COVID-19 ayırıcı tanısı için çok önemli olan hızlı ve doğru tanı sağlar. COVID-19 pnömonisinin tipik ve olası BT bulguları tanımlanmıştır. Radyologların bu bulguları COVID-19 pnömonisi için şüphe derecesini belirten yapılandırılmış bir raporlama sistemi ile raporlandırması gerekir. Bu derlemede SARS-CoV-2 pandemisi sırasında radyolojinin ve akciğer görüntülemenin hasta yönetiminde rolü, COVID-19 pnömonisinde beklenen toraks BT bulguları, bulguların zaman içinde değişimi ve mevcut yapılandırılmış raporlama sistemlerini özetlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: SARS-CoV-2, Tomografi, Viral pnömoni, Tanı, Pandemi, COVID-19

Yeliz Pekçevik, Ümit Belet. Patient Management in the Radiology Department, the Role of Chest Imaging During the SARS-CoV-2 Pandemic and Chest CT Findings Related to COVID-19 Pneumonia. Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 195-212

Corresponding Author: Yeliz Pekçevik, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale