A Case of Venoocclusive Disease Following Bone Marrow Transplantation [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 1996; 6(1): 108-111 | DOI: 10.5222/terh.1996.15146  

A Case of Venoocclusive Disease Following Bone Marrow Transplantation

Funda Özgenç1, Sezin Aşık Akman1, Haldun Öniz1, Nejat Aksu1, Savaş Kansoy1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Çocuk Kliniği, İzmir

Veno- occlusive disease (VOD) of the liver is one of the major complication of bone marrow transplantation (BMT). Intensive chemoradiotherapy was blamed for the cause of liver damage and the clinical picture of VOD resembles that of intrahepatic portal hypertension. Incidence of VOD is % 1- 64 varying amorıg patients and myeloablative regimens. After the diagnosis of VOD is established prognosis is poor with a mortality of %32- 50. Various agents has been used for prevention and treatment of VOD. Recombinant tissue plasminogen activator (r- tPA) is one of these agents using succesfully. We present here a CML (Chromic Mgetocytic Leukemia) patient complicated with VOD after allogeneic BMT. The patient was lost with hepatic and renal insufficiency although he was treated with heparin and r- tPA.

Keywords: Tissue Plasminogen Activator, VOD.


Kemik İliği Transplantasyonlu Olguda Venooklüziv Hastalık

Funda Özgenç1, Sezin Aşık Akman1, Haldun Öniz1, Nejat Aksu1, Savaş Kansoy1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Çocuk Kliniği, İzmir

Karaciğer venooklüviz hastalığı (VOH) kemik iliği naklinin önemli komplikasyonlarından birisidir. İntrahepatik portal hipertansiyon klinik tablosuna benzeyen bu hastalığın nedeni miyeloablasyon için kullanılan yüksek doz kemoterapi ve rodyoterapidir. Görülme sıklığı, hastalık grupları ve tedavi protokollerine göre %1-64 arasındadır. Prognozu oldukça kötüdür yüksek mortalitesi (%32-50) vardır. Günümüzde, VOH gelişimini önleme ve tedavi etme amacı ile değişik ajanlar denenmektedir. Özellikle rekombinan doku plazminojen aktivatörü (r- tPA) ile başarılı sonuçlar bildirilmektedir. Transplantasyon ünitesinde kronik miyelositer lösemi (KML) nedeni ile allojeneik kemik iliği nakli uygulanan bir olguda gelişen venookluziv hastalığın (VOH) tedavisinde heparin ve rekombinan doku plazminojen aktivatörü (r- tPA) kullanıldı. Olgu multiorgan yetmezliği ile kaybedidi.

Anahtar Kelimeler: Doku Plazminojen Aktivatörü, VOH


Funda Özgenç, Sezin Aşık Akman, Haldun Öniz, Nejat Aksu, Savaş Kansoy. A Case of Venoocclusive Disease Following Bone Marrow Transplantation. Tepecik Eğit Hast Derg. 1996; 6(1): 108-111


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (868 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale