Hashimoto Thyroiditis: Results in 22 Patients [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 1992; 2(3): 311-314 | DOI: 10.5222/terh.1992.15163  

Hashimoto Thyroiditis: Results in 22 Patients

Adam Uslu1, Hüsnü Gürsu1, Mehmet Hamdi Sakarya1, Ahmet Nart1, Mustafa Tireli1
SSK Buca Hastanesi 1. vs 3. Cerrahi Klinikleri, İzmir

Hashimoto thyroiditis is the most common form of chronic thyroiditis. In this paper, we report the results of 22 cases operated for goitre whom postoperative pathological examinations revealed Hashimoto thyroiditis. 21 patients were euthyroid and one was hyperthyroid, preoperatively. Thyroidal hyperplasia was multinodular in 14, solitary nodular in 6 and bilaterally diffuse in 2 of the patients. Bilateral near total, subtotal and unilateral subtotal lobectomies were performed in 2, 15 and 5 patients, respectively. Postoperative follow-up ranged between 10-114 months with a mean of 51.5. Three patients had nodular recurrences of Hashimoto thyroiditis and were treated with L-thyroxin subtitutions.

Keywords: Lymphocytic thyroiditis, Struma lymphomatosa


Hashimoto Tiroiditi 22 Olguda Sonuçlar

Adam Uslu1, Hüsnü Gürsu1, Mehmet Hamdi Sakarya1, Ahmet Nart1, Mustafa Tireli1
SSK Buca Hastanesi 1. vs 3. Cerrahi Klinikleri, İzmir

Hashimoto tiroiditi en sık karşılaşılan kronik tiroidit formudur. Bu çalışmada, guatr ön tanısı ile ameliyat edilen ve postoperatif patolojik tetkik sonucu Hashimoto tiroiditi tanısı konan 22 kadın hastanın sonuçları sunulmaktadır. Ameliyat öncesi 21 olgu ötiroid, 1 olgu hipertiroidikti. Olguların 14'ünde multipl nodül, 6'sında tek nodül, 2'sinde diffüz hiperplazi vardı. Hastaların 15'ine bilateral subtotal 1.5'ine unilateral subtotal, ikisine de bilateral totale yakın tiroidektomi yapılmıştır. Ameliyat sonrası 10-114 ay (ortalama 51.5) izlenen olgulardan 3'ünde nodüler tarzda Hashimoto tiroiditi nüksü görülmüş ve bunlar tiroksin tedavisiyle iyileşmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Lentositik tiroidit, Struma lenfornatoza


Adam Uslu, Hüsnü Gürsu, Mehmet Hamdi Sakarya, Ahmet Nart, Mustafa Tireli. Hashimoto Thyroiditis: Results in 22 Patients. Tepecik Eğit Hast Derg. 1992; 2(3): 311-314


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (708 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale