Bickerstaff's Brain Stem Encephalitis Associated with Mycoplasma Pneumoniae [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2007; 17(2): 117-120 | DOI: 10.5222/terh.2007.19971  

Bickerstaff's Brain Stem Encephalitis Associated with Mycoplasma Pneumoniae

Aycan Ünalp1, Ertan Kayserili1, Pamir Gülez1, Hurşit Apa1, Suna Asilsoy1, Murat Hızarcıoğlu1, Hasan Ağın1
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

Bickerstaff's brainstem encephalitis is a monophasic, post-viral inflammatory disease characterized by ophthalmoplegia, ataxia, and disturbance of consciousness. A 4 year-old boy was admitted to hospital because of fever and verbal difficulties. Cranial magnetic resonans imaging (MRI) revealed hyperintensity in pons and mesencephalon. Patient's anti-GQlb Ab was negative, whereas anti-myeoplasma IgG and IgM Ab was positive. He was treated succesfully with prednisolone. His control MRI was normal. We present here a case of Bickerstaff encephalitis with anti-gQ1b Ab caused by mycoplasma infection due to its rarity.

Keywords: Bickerstaff's encephalitis, magnetic resonance imaging, anti-GQ1b Ab, mycoplasma pneumoniae


Mikoplazma Pnömonia İle İlişkili Bickerstaff's Beyin Sapı Ensefaliti: Olgu Sunumu

Aycan Ünalp1, Ertan Kayserili1, Pamir Gülez1, Hurşit Apa1, Suna Asilsoy1, Murat Hızarcıoğlu1, Hasan Ağın1
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

Bickerstaff's beyin sapı ensefaliti genellikle monofazik olan, oftalmopleji, ataksi ve bilinç değişiklikleri ile karakterize, post-viral inflamatuar bir hastalıktır. Ateş yüksekliği, konuşmada güçlük yakınmaları ile başvuran ve ensefalit ön tanısı ile yatırılan 4 yaşında erkek olgunun beyin manyetik rezonans incelemesinde pons ve mezensefalon tutulumu saptandı. Anti GQlb Ab negatif ve mycoplazma İgG ve M Ab pozitif gelen hasta prednizolon tedavisine dramatik olarak yanıt verdi, kontrol manyetik rezonans incelemesi normal olarak tespit edildi. Mycoplazma enfeksiyonunun neden olduğu, anti GQ1b Ab'nın negatif olduğu bu Bickerstaff ensefaliti olgusunu, nadir görülen bir antite olduğundan sunuma değer bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Bickerstaff's ensefaliti, manyetik rezonans inceleme, anti-GQ1b Ab, mikoplazma pnömonia


Aycan Ünalp, Ertan Kayserili, Pamir Gülez, Hurşit Apa, Suna Asilsoy, Murat Hızarcıoğlu, Hasan Ağın. Bickerstaff's Brain Stem Encephalitis Associated with Mycoplasma Pneumoniae. Tepecik Eğit Hast Derg. 2007; 17(2): 117-120


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (835 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale