Leiomyoadenomatoid Tumor Of the Uterus In Pregnancy: A Case Report [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2015; 25(2): 120-124 | DOI: 10.5222/terh.2015.120  

Leiomyoadenomatoid Tumor Of the Uterus In Pregnancy: A Case Report

Senem Ersavaş1, Nuket Eliyatkın3, Sevil Sayhan1, İsmail Zihni4, Çağlar Sarıgül2, Ayşe Yağcı2
1Izmir Tepecik Training Teaching Hospital, Pathology Department, Izmir, Turkey
2Izmir Training Teaching Hospital, Pathology Department, Izmir, Turkey
3Aydın University Pathology Department,aydın, Turkey
4Süleyman Demirel University General Surgery Isparta Turkey

OBJECTIVE: Uterine adenomatoid tumors, in particularly the intramural type, are often accompanied by smooth muscle hypertrophy, which is usually represented by an entrapped myometrium permeated by the adjacent tumor. In some cases, the prominence of smooth muscle component simulates a leiomyoma, thus the lesion is denoted as a ‘leiomyoadenomatoid tumor’. Indeedly, the term “leimyoadenomatoid” is a descriptive name for this lesion and it reflects its histopathological appearance that is composed of prominent stromal smooth muscle proliferation accompanied by glandular structures. It is important that the surgeon and especially the pathologist recognize the existence of this tumor because the histological pattern is sometimes bizarre and the lesion could be misdiagnosed as malignant.
METHODS: A mass has been detected in fourth month pregnancy of a 30 year-old woman of uterus. Grossly, the mass had a well circumscribed, smooth surface, hard consistency, white tumor measuring 4,5x4x3 cm in size. The cut surface of specimen showed solid, grey white mass with a whorled appearance
RESULTS: In the microscopic examination of the mass, prominent fascicles of smooth muscle were infiltrated by cuboidal to flattened and signet ring-like vacuolated epithelial-like cells as well as tubular-glandular cystically dilated spaces
CONCLUSION: The possibility of tumors with a solid growth pattern or cords of cells being mistaken for an infiltrating malignant epithelial or mesothelial neoplasm, or those with small vacuoles being confused with a signet ring cell adenocarcinoma. Thus we herein reported this rare case of leiomyoadenomatoid tumor involving in uterus of 30 years old in pregnancy, and discussed its differential diagnosis and pathophysiology.

Keywords: Leiomyoma, Leiomyoadenomatoid tumor, pregnancy, progesterone


Gebelikte Uterusun Leimyoadenomatoid Tümörü: Olgu Sunumu

Senem Ersavaş1, Nuket Eliyatkın3, Sevil Sayhan1, İsmail Zihni4, Çağlar Sarıgül2, Ayşe Yağcı2
1İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Ptoloji Bölümü
2İzmir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji Bölümü
3Aydın Üniversitesi Tıbbi Patoloji Bölümü
4Süleyman Demirel Üniversitesi Genel Cerrahi

AMAÇ: Uterin adenomatoid tumor, özellikle intramural tipte olmakla birlikte komşu tümör alanlara yayılmış düz kas hipertrofisi şeklinde görülür. Bazı olgularda düz kasın baskınlığı leimyomu taklit edebilir bu yüzden "leimyoadenomatoid tümör" olarak ifade edilmiştir. Gerçekten de "leimyoadenomatoid tümör" terimi glanduler yapılarla baskın stromal düz kas prolifersayonu histopatolojik görünümü yansıtır. Tanının konması cerrah ve özellikle patolog açısından önemlidir. Çünkü bazen hücreler bizar görünümlü olabilir ve malignteyle karışabilir
YÖNTEMLER: Dört aylık hamile kadının uterusunda bir kitle saptandı. Makroskopik olarak 4,5x4x3 cm boyutlarında iyi sınırlı, düzgün yüzeyli, sert beyaz bir kitle görünümdeydi. Kesit yüzeyi solid, gri beyaz ve hareliydi.
BULGULAR: Mikroskopik olarak küboidal veya düzleşmiş ve taşlı yüzük hücreli vakuole epitelyal hücrelerle veya tubuler-glandular boşluklarla infiltre düz kas demetlerinden baskın bir kitle şeklindeydi.
SONUÇ: Solid büyüme paterni veya hücre şeritleri şeklinde olabilen bu tümörler, infilte malign epitelyal tümör veya mezotelyal neoplazm olarak veya küçük vakollü hücreler, taşlı yüzük hücreli karsinom şeklinde yanlış tanı konabilir. Bu yüzden biz, 30 yaşında hamile bir kadının utrusunda gelişen leimyoadenomatoid tümör olgusunu sunduk ve ayırıcı tanı ve patofizyolojisini tarıştık.

Anahtar Kelimeler: Leiomyom, Leimyoadenomatoid tümör, hamilelik, progesteron


Senem Ersavaş, Nuket Eliyatkın, Sevil Sayhan, İsmail Zihni, Çağlar Sarıgül, Ayşe Yağcı. Leiomyoadenomatoid Tumor Of the Uterus In Pregnancy: A Case Report. Tepecik Eğit Hast Derg. 2015; 25(2): 120-124

Corresponding Author: Senem Ersavaş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (27 accesses)
 (706 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale