E- ISSN: 2822-4051
Therapeutic Apheresis: A single center experience [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2011; 21(3): 105-108 | DOI: 10.5222/terh.2011.22737

Therapeutic Apheresis: A single center experience

Gürsel Ersan1, Fatma Liv1, Süheyla Serin Senger2, Şükran Köse2
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kan Merkezi, İzmir
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Aim: This study was conducted to determine the rates and categories of applied therapeutic apheresis procedures in our center according to this recent guideline. Material and Method: Totally 338 therapeutic apheresis procedures applied to 57 patients between January 2008 and July 2010 were investigated retrospectively. Findings: Plasma exchange constituted 55 % of Therapeutic Apheresis procedures. The most common indication was for hematological diseases (77 %) followed by neurological (19 %) diseases. Conclusion: We expect that, with improved confidence in the appropriate utility of therapeutic apheresis procedures and recognition of new indications, therapeutic apheresis will be practiced more widely in a broad range of diseases.

Keywords: blood component removal, cytapheresis, plasmapheresis

Terapötik Aferez: Tek merkez deneyimi

Gürsel Ersan1, Fatma Liv1, Süheyla Serin Senger2, Şükran Köse2
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kan Merkezi, İzmir
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Amaç: Bu çalışmada yeni kılavuza göre merkezimizde yapılan terapötik aferez oranları ve kategorik dağılımları irdelenmiştir. Gereç ve Yöntem: Kan Merkezimizde Ocak 2008-Temmuz 2010 tarihleri arasında 57 hastaya uygulanan toplam 338 terapötik aferez işlemi geriye dönük incelenmiştir. Bulgular: Toplam terapötik aferez işlemlerinin % 55’ini plazmaferez oluşturmuştur. En sık endikasyon hematolojik (%77) ve nörolojik (%19) hastalıklarda konulmuştur. Sonuç: Terapötik aferez işlemi, yeni endikasyonların farkındalığının ve uygun kullanımına olan güvenin artması halinde birçok farklı hastalıkta daha yaygın olarak kullanılabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Kan komponentleri ayrıştırılması, plazmaferez, sitaferez

Gürsel Ersan, Fatma Liv, Süheyla Serin Senger, Şükran Köse. Therapeutic Apheresis: A single center experience. Tepecik Eğit Hast Derg. 2011; 21(3): 105-108
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale