Experience on the treatment of percutaneous aortic coarctation in a tertiary care center: a short literal view with three case presentations [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2018; 28(2): 121-126 | DOI: 10.5222/terh.2018.121  

Experience on the treatment of percutaneous aortic coarctation in a tertiary care center: a short literal view with three case presentations

Emre Özdemir, Sadık Volkan Emren, Nihan Kahya Eren, Cem Nazlı, Mehmet Tokaç
Izmir Katip Celebi University, Ataturk Training and Research Hospital, Clinic of Cardiology

Aortic coarctation(AoC) is a disease, characterized primarily by aortic norrowing after the left subclavian artery ostium, it is accounted for 5-8% in congenital heart disease, and 4-8 in 1000 live births in a healthy population. AoC may occur alone, but it is often associated with other cardiovascular congenital anomalies, the most common coexisting pathologhy is the presence of bicuspid aortic valve(BAV) (50% -75%). The diagnosis of AoC and in early treatment is important for prognosis, long-term risk reduction is related to low morbidity and mortality. Interventional treatment should be decided after a heart team including cardiologists, cardiovascular surgeons, cardiac radiologists and anesthetists. Proper patient selection and use of stents, can lead to successful outcomes in terms of tension arterial(TA) control and reducing complication rates superior to medical treatment for adults with native AoC.

Keywords: Native Aortic Coarctation, Stent, Percutaneous treatment, Balloon angioplasty


Üçüncü basamak bir merkezin perkütan aort koarktasyonu tedavisi deneyimi: 3 vakalık sunum ile kısa bir litaratüre bakış

Emre Özdemir, Sadık Volkan Emren, Nihan Kahya Eren, Cem Nazlı, Mehmet Tokaç
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği

Aort koarktasyonu(AK) genelde sol subklaviyen arterinden hemen sonra aortun daralması ile karakterize, konjental kalp hastalıklarında %5-8,sağlıklı toplumda ortalama 1000 canlı doğumda 4-8 kişide görülen bir hastalıktır, ağırlıklı olarak erkeklerde görülmektedir.. AK izole olarak görülebilir, ancak sıklıkla diğer kardiyovasküler lezyonlarla birliktedir. En sık biküspit aort kapağı(BAV)(% 50-% 75) ile birlikteliği söz konusudur. Prognoz açısından AK tanısının zamanında koyulması, önemlidir. Erken tedavide uzun süreli risk azalması, morbidite ve mortalite düşüklüğü ile alakalıdır. Girişimsel tedavi yönteminin kardiyolog, kalp damar cerrahı, kardiyovasküler radyolog, anestezist den oluşan bir takım çalışması sonrası karar verilmesi gereklidir. Uygun hasta seçimi ve stent kullanımı ile nativ AK olan erişkinlerde, medikal tedaviye daha üstün tansiyon arteriyel(TA) kontrolü ve düşük komplikasyon oranları sağlanarak başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Nativ Aort Koarktasyonu, Stent, Perkütan tedavi, Balon anjioplasti


Emre Özdemir, Sadık Volkan Emren, Nihan Kahya Eren, Cem Nazlı, Mehmet Tokaç. Experience on the treatment of percutaneous aortic coarctation in a tertiary care center: a short literal view with three case presentations. Tepecik Eğit Hast Derg. 2018; 28(2): 121-126

Corresponding Author: Emre Özdemir, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (28 accesses)
 (1006 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale