E- ISSN: 2822-4051
Radionuclid Imaging of The Breast (Scintimammographv) [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 1999; 9(1): 16-23 | DOI: 10.5222/terh.1999.23169

Radionuclid Imaging of The Breast (Scintimammographv)

Mücahit Atalay1
Atatürk Eğitim Hastanesi Nükleer Tıp Bölümü, İzmir

Mammography is the primary imaging modality used for early detection of clinically occult breast cancer. Despite the advances in mammographic techniques, mammography is still limited in both sensitivitivity and specificity. The scintimammography is a simple, noninvasive and accurate test to depict breast cancer and to characterize some peculiar biologic parameters. The different tracers currently used allow definition of cellurarity and perfusion (Sestamibi, tetraphosmin, tallium). The calcium metabolism (MDP), the receptor (octretide, hormones), and the antigenic profile (monoclonal antibodies). In patients with suspicious mammographic abnormalites or inconclusive mammographic findings, e.g. Dense breasts, radioimmune scintimammography could be used to separate benign from malignant lesions. Peptid receptor scintimammography is a simple, sensitive, noninvasive tool to show the presence or absence of spesific receptors on tumor invivo. Tc 99m labeled perfusion imaging agents can provide access to the functional evaluation of the multidrug resistance expression. Scintimammography is a promising procedure to detect primary breast cancer and axillary lymph node metastates.

Keywords: Breast cancer, Breast imaging

Meme Sintigrafîsi (Sintomamografi) Yöntemleri

Mücahit Atalay1
Atatürk Eğitim Hastanesi Nükleer Tıp Bölümü, İzmir

Mamografi klinik olarak saptanamayan meme kanseri olgularını erken dönemde saptayabilen temel görüntüleme yöntemidir. Mamografi tekniklerindeki gelişmelere karşın mamografinin duyarlık ve özgülüğü sınırlıdır. Sintomamografi meme kanserini saptayabilen ve tümörün biyolojik özelliklerini tanımlayabilen basit, invaziv olmayan ve güvenilebilir, bir incelemedir. Hücresel değişiklikler ve kanlanmayı (Sestamibi, tetrafosmin, talyum), kalsiyum metabolizmasını (MDP), reseptör içeriğini; (Monoklonal antikorlar) doğrulukla gösterebilen farklı treysırlar (radyoaktif bileşikler) kullanılmıştır. Mamografide kuşkulu anormallikleri veya iri meme gibi tanı için mamografik olgularda, radyoimun sintomamografi selim-habis lezyon ayırımında kullanılabilir. Peptid reseptör sintomamografisi, tümörde özel reseptörlerin var olup olmadığını görüntüleme ile gösterebilen basit, duyarlı ve invaziv olmayan bir incelemedir. Sintomamografi meme kanserini ve koltukaltı lenf düğümü tutulumunu gösterebilen bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Meme Görüntüleme, Meme kanseri, Nükleer Tıp

Mücahit Atalay. Radionuclid Imaging of The Breast (Scintimammographv). Tepecik Eğit Hast Derg. 1999; 9(1): 16-23
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale