The Library of SSK Tepecik Teaching Hospital and The Problems of Medical Librariesin Turkish Teaching Hospitals [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 1996; 6(1): 135-140 | DOI: 10.5222/terh.1996.24873  

The Library of SSK Tepecik Teaching Hospital and The Problems of Medical Librariesin Turkish Teaching Hospitals

Ragıp Kayar1, Yaşa Çavuşoğlu2
1SSK. Tepecik Eğitim Hastanesi, Kütüphane Sorumlusu, İzmir
2SSK. Tepecik Eğitim Hastanesi, Kütüphane Memuru, İzmir

Our library in our 1000- bed teaching hospital showed a good development in recent 3 and a half years. Cartotexing, medline systems, are important advances. The annual fund for buying of the new books and periodicals is sent by central budget maintained over offical inflation rate. Our library kept subscriptions of 27 foreign and 38 dometic medical journals, during 1995. 106 domestic journals were taken without payement, at the same year. The number of newly published books (after 1990) has greatly increased. The total number of books and periodicals was 7552 until 1992. These number increased into 11.354 (50.3%) on June 31,1996.

Keywords: Journalism, Periodicals, Medical Books.


SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Kütüphanesi ve Ülkemizdeki Tıp Kütüphanelerinin Sorunları

Ragıp Kayar1, Yaşa Çavuşoğlu2
1SSK. Tepecik Eğitim Hastanesi, Kütüphane Sorumlusu, İzmir
2SSK. Tepecik Eğitim Hastanesi, Kütüphane Memuru, İzmir

1000 Yataklı tam teşekküllü bir sağlık kuruluşu olan eğitim hastanemizin kütüphanesi son 3,5 yılda ciddi bir atılım içine girmiştir. Kortoteks sistemi oluşturulmuş, med-line sistemine geçilmiş, Genel Müdürlükçe Kitap dergi tahsisatında enflasyonun üzerinde bir artış sağlanmıştır. 1995 yılında kütüphanemiz 27 yabancı 38 yerli dergiye abone olmuştur. Yerli dergilerin bağış olarak gönderilmesi ise 106' dır. 1990 ve daha yeni tarihte basılmış kitap sayısmda önemli artışlar gerçekleşmiştir. 1992 öncesi 7552 olan kitap-dergi sayısı son 3,5 yılda 3802 artarak (%50.3) 31. 6. 1996 itibariyle 11.354'e ulaşmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dergicilik, Periyodikler, Tıbbi Kitap


Ragıp Kayar, Yaşa Çavuşoğlu. The Library of SSK Tepecik Teaching Hospital and The Problems of Medical Librariesin Turkish Teaching Hospitals. Tepecik Eğit Hast Derg. 1996; 6(1): 135-140


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (606 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale