Serum magnesium levels in patients with the necrotizing and edematous types of acute pancreatitis with and without hypocalcemia [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2017; 27(2): 131-137 | DOI: 10.5222/terh.2017.131  

Serum magnesium levels in patients with the necrotizing and edematous types of acute pancreatitis with and without hypocalcemia

Dilek Ersil Soysal1, Volkan Karakuş2, Mete Pekdiker3, Adem Şavklıyıldız4, Emrah Koç4, Yelda Dere5, Emrah Alper6
1University Of Economics, Department Of Internal Medicine, Izmir, Turkey
2Mugla Training And Research Hospital, Department Of Hematology, Mugla, Turkey
3Ege University, Department Of Internal Medicine, Izmir, Turkey
4Katip Celebi University, Ataturk Research And Training Hospital, Department Of Internal Medicine, Basın Sitesi, Izmir, Turkey
5Mugla Training And Research Hospital, Department Of Pathology, Mugla, Turkey
6Katip Celebi University, Ataturk Research And Training Hospital, Department Of Gastroenterology, Basın Sitesi, Izmir, Turkey,

INTRODUCTION: To evaluate the association of serum magnesium levels with the necrotizing and edematous types of acute pancreatitis in the patients with and without hypocalcemia.
METHODS: The hospital records of 114 patients, meeting the criteria of the revised Atlanta classification of acute pancreatitis, were evaluated retrospectively for their serum magnesium, calcium, albumin and C-reactive protein (CRP) levels and leukocyte and platelet counts.
RESULTS: Mean age was 58.9±15 years. Serum magnesium, calcium and albumin levels were lower in the patients with the necrotizing type of acute pancreatitis than in those with the edematous type (1.85±0.6 mg/dl vs. 2.12 ±0.26 mg/dl; p<0.001, 8.37±0.51 mg/dl vs. 8.86 ±0.59 mg/dl; p<0.001 and 3.34 g/dl ±0.67 g/dl vs. 3.75 ±0.46 g/dl; p=0.003, respectively). Patients with hypocalcemia compared to the patients without hypocalcemia had lower levels of serum magnesium, and higher levels of serum CRP and leucocyte counts, (p<0.001, p=0.002 and p=0.002, respectively). According to the type of disease, advanced age increased 1.047-fold (CI: 1.006-1.089; p=0.025), normal levels of serum magnesium increased 45.4-fold (CI: 3.548-582.336; p=0.003) in patients with the edematous type, and, high levels of serum CRP increased 1.082-fold (CI: 1.017-1.157; p=0.013) in patients with the necrotizing type of acute pancreatitis. After adjustment was made for the disease severity, the serum magnesium levels were found to be moderately correlated with the serum albumin levels (r=0.32; p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although patients with the necrotizing type of acute pancreatitis and hypocalcemia had low levels of serum magnesium, hypomagnesemia was not associated with the disease severity in patients with acute pancreatitis.

Keywords: Acute pancreatitis, Atlanta classification, magnesium, calcium.


Hipokalseminin eşlik ettiği ve etmediği nekrotizan ve ödematöz tip akut pankreatitli olgularda serum magnezyum düzeyleri

Dilek Ersil Soysal1, Volkan Karakuş2, Mete Pekdiker3, Adem Şavklıyıldız4, Emrah Koç4, Yelda Dere5, Emrah Alper6
1İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir,türkiye
2Muğla Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Bölümü Muğla, Türkiye
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
4İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Bölümü, İzmir, Türkiye
5Muğla Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü Muğla, Türkiye
6İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Nekrotizan ve ödematöz tip akut pankreatitli, hipokalsemisi olan ve olmayan hastaların serum magnezyum düzeylerinin hastalık ile ilişkisini incelemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Akut pankreatit için revize edilmiş Atlanta kriterlerini karşılayan 114 hastanın hastane kayıtlarından geriye dönük olarak serum magnezyum, kalsiyum, albumin, C-reaktif protein düzeyleri ile lökosit ve trombosit sayıları değerlendirildi.
BULGULAR: Yaş ortalaması 58.9±15 yıldı. Serum magnezyum, kalsiyum ve albumin düzeyleri nekrotizan tip akut pankreatitli hastalarımızda ödematöz tipteki akut pankreatitli hastalarımıza göre anlamlı derecede düşüktü, sırasıyla (1.85±0.6 mg/dl vs. 2.12 ±0.26 mg/dl; p<0.001, 8.37±0.51 mg/dl vs. 8.86 ±0.59 mg/dl; p<0.001 and 3.34 g/dl ±0.67 g/dl vs. 3.75 ±0.46 g/dl; p=0.003). Tüm hasta grubunda hipokalsemi saptananlarda saptanmayanlara göre serum magnezyum düzeyleri düşük, serum CRP düzeyleri ve lökosit sayıları yüksek bulundu, sırasıyla (p<0.001; p=0.002 and p=0.002). Hastalık tipine göre yapılan değerlendirmede, ödematöz tip akut pankreatitli hastalarda ileri yaşın 1.047-kat (CI: 1.006-1.089; p=0.025), normal düzeylerdeki serum magezyumun 45.4-kat (CI: 3.548-582.336; p=0.003), nekrotizan tip akut pankreatitli hastalarda ise serum CRP düzeylerinin 1.082-kat (CI: 1.017-1.157; p=0.013) daha fazla görüldüğü saptandı. Hastalık şiddeti kontrol altına alındıktan sonra serum magnezyum ile albumin düzeylerinin orta düzeyde (r=0.32; p<0.001) ilişkili olduğu saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Nekrotizan tip akut pankreatitli ve hipokalsemisi olan hastalarımızda serum magnezyum düzeyleri düşük bulunsa da, akut pankreatitte hipomagnezeminin hastalık şiddeti ile ilişkisi bulunamadı.

Anahtar Kelimeler: Akut pankreatit, Atlanta sınıflaması, magnezyum, kalsiyum.


Dilek Ersil Soysal, Volkan Karakuş, Mete Pekdiker, Adem Şavklıyıldız, Emrah Koç, Yelda Dere, Emrah Alper. Serum magnesium levels in patients with the necrotizing and edematous types of acute pancreatitis with and without hypocalcemia. Tepecik Eğit Hast Derg. 2017; 27(2): 131-137

Corresponding Author: Dilek Ersil Soysal, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (38 accesses)
 (559 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale