Sjogren’s Syndrome Presenting with Central Nervous System Involvement: A Case Report [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2015; 25(2): 129-132 | DOI: 10.5222/terh.2015.129  

Sjogren’s Syndrome Presenting with Central Nervous System Involvement: A Case Report

Ali Taylan1, Vedat Gerdan2, Ferhat Ekinci3
1Tepecik Training And Research Hospital, Division Of Rheumatology Izmir, Turkey
2Karsıyaka State Hospital, Department Of Rheumatology Izmir, Turkey
3Tepecik Training And Research Hospital, Division Internal Medicine, Izmir, Turkey

OBJECTIVE: Sjögren syndrome (SS) is a chronic inflammatory disease that affects 2–3% of the adult population. Central nervous system involment in this disease is rare and may show clinical and radiological findings similar to multiple sclerosis (MS). Here, a 32-years-old female patient who was referred with the complaint of headache with vasculitis- like lesions in brain imaging studies had diagnosis of Sjogren’s syndrome. CNS involvement in SS must be diagnosed and treated early that is very important for the prognosis of the disease. Vasculitis of brain could be presented with simple headache and Sjögren syndrome should be in differential diagnosis for early diagnosis and treatment, prevention of complication disease.
METHODS: .
RESULTS: .
CONCLUSION: .

Keywords: Central Nervous System, primer Sjogren’s Syndrome, Vasculitis


Santral Sinir Sistemi Tutulumu Bulguları ile Ortaya Çıkan Primer Sjögren Sendromu: Olgu sunumu

Ali Taylan1, Vedat Gerdan2, Ferhat Ekinci3
1Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Romatoloji Kliniği, Izmir, Turkey
2Karşıyaka Devlet Hastanesi, Romatoloji Kliniği, Izmir, Turkey
3Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Iç Hastalıkları Kliniği, Izmir, Turkey

AMAÇ: Sjögren sendromu (SS), erişkin nüfusun %2-3’ ünü etkileyen kronik inflamatuvar bir hastalıktır. Burada baş ağrısı yakınmasıyla başvuran, beyin görüntülemesinde vaskulit benzeri lezyonları olan ve Sjögren sendromu tanısı alan 32 yaşında bir kadın hasta tartışılmıştır. Sjögren sendromunda santral sinir sistemi (SSS) vaskuliti az görülen bir tutulumdur ve klinik olarak multipl sklerozu (MS) taklit ederek benzer radyolojik bulgular gösterebilir. Hastalara erken dönemde tanı konularak tedavinin başlatılması, hastalığın prognozu açısından büyük önem taşımaktadır. Basit bir baş ağrısı yakınması ile prezente olabilen SSS vaskuliti olgularında sjögren sendromunun ayırıcı tanıda akılda tutulması erken teşhis ve tedavi, komlikasyonların önlenmesi açısından önemlidir.
YÖNTEMLER: .
BULGULAR: .
SONUÇ: .

Anahtar Kelimeler: Primer Sjögren Sendromu, Santral Sinir Sistemi, Vaskulit


Ali Taylan, Vedat Gerdan, Ferhat Ekinci. Sjogren’s Syndrome Presenting with Central Nervous System Involvement: A Case Report. Tepecik Eğit Hast Derg. 2015; 25(2): 129-132

Corresponding Author: Ali Taylan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (41 accesses)
 (794 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale