A case of syncronous pancreatic multiple branch-type intraductal papillary mucinous neoplasm and colon adenocarsinoma [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2018; 28(3): 236-239 | DOI: 10.5222/terh.2018.27167  

A case of syncronous pancreatic multiple branch-type intraductal papillary mucinous neoplasm and colon adenocarsinoma

Mustafa Taner Bostancı1, Ahmet Seki1, Mehmet Şah Benk1, Ata Türker Arıkök2, Alper Dilli3
1Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital, Department of General Surgery, Ankara, Turkey
2Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital, Department of Pathology, Ankara, Turkey
3Diskapi Training and Research Hospital, Department of Radiology, Ankara, Turkey

Synchronous intraductal papillary mucinous neoplasm of the pancreas associated with pancreatic and extrapancreatic malignities have been reported in the literature. In this study, we aim to report a case of 64 years old male patient detected synchronous multiple branch-type IPMN and colon adenocarcinoma.

Keywords: intraductal papillary mucinous neoplasm, colon tumor, syncronous


Eş zamanlı pankreas multipl yan dal intraduktal papiller müsinöz neoplazm ve kolon adenokarsinom vakası

Mustafa Taner Bostancı1, Ahmet Seki1, Mehmet Şah Benk1, Ata Türker Arıkök2, Alper Dilli3
1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara
2Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ankara
3Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara

Literatürde pankreatik intraduktal müsinöz neoplazma (İPMN) eşlik eden pankreatik ve ekstrapankreatik malignite varlığından bahsedilmektedir. Çalışmamızda 64 yaşında bir erkek hastada tespit ettiğimiz senkron multipl yan dal İPMN ve kolon kanseri vakamızı sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: intraduktal papiller müinöz neoplazi, kolon tümörü, senkron


Mustafa Taner Bostancı, Ahmet Seki, Mehmet Şah Benk, Ata Türker Arıkök, Alper Dilli. A case of syncronous pancreatic multiple branch-type intraductal papillary mucinous neoplasm and colon adenocarsinoma. Tepecik Eğit Hast Derg. 2018; 28(3): 236-239

Corresponding Author: Mustafa Taner Bostancı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (75 accesses)
 (1471 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale