E- ISSN: 2822-4051
Primary Malignant Melanoma of the Small Bowel [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2002; 12(2): 107-109 | DOI: 10.5222/terh.2002.27243

Primary Malignant Melanoma of the Small Bowel

Nihat Zalluhoğlu1, Alp Gürkan1, Hürriyet Turgut2, Serdar Kaçar1, Mehmet Kahya1
1SSK Tepecik Eğitim Hastanesi 3. Cerrahi Kliniği, İzmir
2SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Patoloji Kliniği, İzmir

Primary malignant melanoma of the small bowel is a rare entity. They are usually asymptomatic and this makes the diagnosis difficult. Origin of the malignant melanoma of the small bowel is controversial due to lack of melanoblasts in the small bowel mucosa. Despite curative surgical treatment, the prognosis of these tumors is dismal. A 49 year-old woman who had primary malignant melanoma was treated surgically. She died at the 7th postoperative month due to liver metastasis.

Keywords: Malignant melanoma, small bowel

İnce Barsağın Primer Malign Melanomu

Nihat Zalluhoğlu1, Alp Gürkan1, Hürriyet Turgut2, Serdar Kaçar1, Mehmet Kahya1
1SSK Tepecik Eğitim Hastanesi 3. Cerrahi Kliniği, İzmir
2SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Patoloji Kliniği, İzmir

İnce barsağın primer malign melanomları oldukça nadir görülen tümörlerdir. Genellikle asemptomatik olmaları erken tanınmalarını güçleştirir. Normalde ince barsak mukozasında melanoblastların görülmemesi tümörün primer kökeni hakkında tartışmalara yol açmıştır. Küratif cerrahi girişime karşın, bu hastaların beklenen sağkalımları oldukça düşüktür. İnce barsaktan köken alan primer malign melanomlu 49 yaşındaki bir kadın hasta kliniğimizde cerrahi olarak tedavi edildi. Postoperatif 7. ayda hastamız karaciğer metastazları nedeniyle kaybedildi.

Anahtar Kelimeler: Malign melanom, ince barsak

Nihat Zalluhoğlu, Alp Gürkan, Hürriyet Turgut, Serdar Kaçar, Mehmet Kahya. Primary Malignant Melanoma of the Small Bowel. Tepecik Eğit Hast Derg. 2002; 12(2): 107-109
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale