Inguin Al Hernia in Children: Results in 3119 Cases [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 1992; 2(3): 292-296 | DOI: 10.5222/terh.1992.27657  

Inguin Al Hernia in Children: Results in 3119 Cases

Ahmet Arıkan1, Şamil Kuday1, Taner Gürbüz1
SSK Tepecik Çocuk Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir

Clinical data on 3119 children that underwent hernia repair operation in the pediatric surgery clinic of the SSK Tepecik Hospital were analyzed retrospectively. Children younger than 1 year of age constituted 13 % of the total. 83 % of the cases were male, 17 % were female; 56.9 % were right-sided, 33.9 were left-sided and 9.2 % were bilateral. In cases where the hernia were unilateral, no further invastigation or exploration was done for the asymptomatic contralateral side. 5.8 % of these patients were found to develop inguinal hernia of the contralateral side. Addittionally, it was observed that female left-sided inguinal hernia patients had a higher risk of developing contralateral inguinal hernia when compared with males. (6.7 vs 20.2) It is also emphasized that more widespread use of outpatient surgery will increase the number of younger healed patients, and decrease the incidence of incarcerated inguinal hernia cases.

Keywords: Children, Hernia, Inguinal


Çocuklarda Kasık Fıtığı 3119 Olguda Sonuçlar

Ahmet Arıkan1, Şamil Kuday1, Taner Gürbüz1
SSK Tepecik Çocuk Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir

SSK Tepecik Hastanesi Çocuk Cerrahisi Servisinde 1983 - 1990 yılları arasında herniorafi yapılan 3119 hastanın kayıtları retrospektif incelenmiştir. 1 yaş ve daha küçük hastalar, tüm hastalarımızın % 13'ünü oluşturmaktadır. Olgularımızın % 83'ü erkek, % 17'si kız, % 56,9'u sağ, % 33,9'u sol, % 9,2'si iki taraflı (bilateral) olduğu saptandı. Tek taraflı kasık fıtığı olan hastalardan hiçbirinde asemptomatik tarafının eksplorasyonu ve herhangi bir tanı yöntemi ile araştırılması yapılmadı. Bu hastalann % 5,8'inde karşı tarafta da kasık fıtığı oluştuğu saptandı. Ayrıca sol inguinal hernili kızlarda karşı tarafta fıtık gelişme olasılığının erkeklerden daha fazla olduğu izlendi. (6.7/20.2) Günübirlik tedavinin daha yaygın olarak kullanılması halinde küçük yaşlarda tedavi edilebilen hasta sayısının artabileceği gibi, daha az oranda inkarsere olmuş kasık fıtığı oranının azaltılabileceği vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Fıtık, Kasık


Ahmet Arıkan, Şamil Kuday, Taner Gürbüz. Inguin Al Hernia in Children: Results in 3119 Cases. Tepecik Eğit Hast Derg. 1992; 2(3): 292-296


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (610 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale