Validity and Reliability of The Turkish Version of The Defensive Medicine Behaviour Scale: Preliminary Study [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2014; 24(2): 99-102 | DOI: 10.5222/terh.2014.29494  

Validity and Reliability of The Turkish Version of The Defensive Medicine Behaviour Scale: Preliminary Study

Aysel Başer1, Mukadder İnci Başer Kolcu2, Giray Kolcu3, Umut Gök Balcı4
1İzmir Karşıyaka Toplum Sağlığı Merkezi, İzmir
2Konya Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı, Konya
3İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatörlüğü, İzmir
4İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Bölümü, İzmir

INTRODUCTION: Defensive medicine is a protection way of the doctors to protect themselves from the possible malpractice liability situations. In our study we aimed to examine reliability and validity of the Turkish version of “The Defensive Medicine Behaviour Scale” what’s prepared by our researchers.
METHODS: The validity and reliability of Turkish version of The Defensive Medicine Behaviour Scale was assessed in a sample of 62 specialist physicians and physician assistants from Obstetrics and Gynecology Training and Research Hospital, İzmir.
RESULTS: Principle component analysis revealed two factors (positive and negative defensive medicine) explaining 48.151% of the total variance. Reliability analysis showed that the Turkish version of DMBS has a high level of internal consis tency
(Cronbach’s alpha=0.853). Cronbach’s alpha coefficients for ‘positive defensive medicine’ and ‘negative defensive medicine’ subscales were also high (0.685 and 0.918).
DISCUSSION AND CONCLUSION: These results suggest that Turkish DMBS is a reliable and valid measurement to aid in screening for defensive medicine.

Keywords: Application, Defensive medicine, Reliability, Scale, Validity


Defansif Tıp Uygulamaları Tutum Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirliği: Ön Çalışma

Aysel Başer1, Mukadder İnci Başer Kolcu2, Giray Kolcu3, Umut Gök Balcı4
1İzmir Karşıyaka Toplum Sağlığı Merkezi, İzmir
2Konya Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı, Konya
3İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatörlüğü, İzmir
4İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Bölümü, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Defansif tıp uygulamaları; hekimlerin malpraktis (tıbbi uygulama hataları) davalarından korunmayı amaçladıkları tıbbi uygulamalardır. Çalışmamızda araştırmacı tarafından hazırlanmış olan “Defansif Tıp Uygulamaları Tutum Ölçeğinin” Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirliğinin hesaplanması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Defansif tıp uygulamaları tutum ölçeği Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı (T.C.S.B.) İzmir Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan, kadın hastalıkları ve doğum uzman ve asistan toplam 62 hekim üzerinde değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Faktör analiziyle varyansın 48,151’ini açıklayan iki faktör (pozitif ve negatif defansif tıp uygulamaları) elde edilmiştir. Güvenilirlik analizinde ölçeğin iç tutarlılığı yüksek bulunmuştur (Cronbach alfa= 0,853) alt ölçekler için hesaplanan
Cronbach alfa değerleri de pozitif defansif tıp uygulamaları için (1 ila 9.ncu Sorular) 0,685 ve negatif defansif tıp uygulamaları için (10 ila 14.ncü Sorular) 0,918 olmak üzere yüksek bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Defansif Tıp Uygulamaları Ölçeği’nin Türkçe formu defansif tıp uygulamaları taramasında yardımcı olarak kullanılmak için geçerli ve güvenilir bir araçtır.

Anahtar Kelimeler: Defansif tıp, Geçerlilik, Güvenilirlik, Ölçek, Uygulama


Aysel Başer, Mukadder İnci Başer Kolcu, Giray Kolcu, Umut Gök Balcı. Validity and Reliability of The Turkish Version of The Defensive Medicine Behaviour Scale: Preliminary Study. Tepecik Eğit Hast Derg. 2014; 24(2): 99-102

Corresponding Author: Aysel Başer, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (2 accesses)
 (889 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale