E- ISSN: 2822-4051
Scrotal Bladder Hernia: Two cases [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2014; 24(1): 69-72 | DOI: 10.5222/terh.2014.33423

Scrotal Bladder Hernia: Two cases

İbrahim Halil Bozkurt1, Burak Arslan1, Tarık Yonguç1, Fırat Akdeniz2, Tansu Değirmenci1, Nihat Nergiz1, Ömer Koraş1
1Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İZMİR
2Gaziemir Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, İZMİR

Patients with large scrotal bladder hernia may be presented with lower urinary tract symptoms, intermittent scrotal swelling and double phase urination whereas small bladder hernias are usually asymptomatic. Two patients complaining of scrotal swelling for a long time were diagnosed as the scrotal bladder hernia. Inguinal herniorraphy using mesh was performed in both patients and the bladder replaced to its anatomical location. The lower urinary tract symptoms found to be improved in both patients. The correct anatomical location of bladder was confirmed by cystography at postoperative 2 month visit.

Keywords: Cystography, Lower urinary tract symptom, Scrotal bladder hernia

Skrotal Mesane Fıtığı: İki olgu

İbrahim Halil Bozkurt1, Burak Arslan1, Tarık Yonguç1, Fırat Akdeniz2, Tansu Değirmenci1, Nihat Nergiz1, Ömer Koraş1
1Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İZMİR
2Gaziemir Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, İZMİR

Büyük skrotal mesane fıtıkları alt üriner sistem semptomları, aralıklı skrotal şişlik ve iki fazlı işeme gibi yakınmalarla karşımıza çıkabilir. Uzun süredir skrotal şişliği olan ve alt üriner sistem semptomları olan iki hastaya yapılan tetkikler sonucu skrotal mesane hernisi tanısı konuldu. Her iki hastaya da inguinal yaklaşımla yama kullanılarak herniografi operasyonu uygulandı, mesane anatomik pozisyonuna getirildi. Operasyon sonrası 2. ay kontrolünde her iki hastada da alt üriner sistem yakınmalarının gerilediği saptandı. Kontrol sistografide mesanenin anatomik konumunda olduğu belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Alt üriner sistem semptomu, Sistografi, Skrotal mesane fıtığı

İbrahim Halil Bozkurt, Burak Arslan, Tarık Yonguç, Fırat Akdeniz, Tansu Değirmenci, Nihat Nergiz, Ömer Koraş. Scrotal Bladder Hernia: Two cases. Tepecik Eğit Hast Derg. 2014; 24(1): 69-72
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale