E- ISSN: 2822-4051
Two Case With Different Clinical Findings: Familial Mediterranean Fever (Fmf) [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2008; 18(2): 96-100 | DOI: 10.5222/terh.2008.34124

Two Case With Different Clinical Findings: Familial Mediterranean Fever (Fmf)

Hüseyin Gülen1, İpek Akil2, Ayşe Şimşek3
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Hematoloji BD, MANİSA
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Nefroloji BD, MANİSA
3Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, MANİSA

5 years old boy with recurrent abdominal pain was diagnosed as H. Pylori infection. In follow-up, due to development of soft tissue swelling and fever, Familial Mediterrenian Fever (FMF) was thought. Second case was a 15 years old boy who was thought to have FMF for persistence of clinical situation while taking steroid treatment with diagnosis of Henoch Schönlein vasculitis, and in both cases there was good response to colchicine and diagnosis was confirmed with mutation analysis. These cases show that FMF should be considered in the differential diagnosis of febrile patients having treated for other diagnosis.

Keywords: Colchicine, Familial Mediterranean Fever, Differential diagnosis, Genetic analysis, Henocj-Schoenlein vasculitis

Farklı Klinik Bulgular ve Ailevi Akdeniz Ateşi: İki Olgu

Hüseyin Gülen1, İpek Akil2, Ayşe Şimşek3
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Hematoloji BD, MANİSA
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Nefroloji BD, MANİSA
3Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, MANİSA

5 yaşındaki erkek hasta tekrarlayan karın ağrıları ile incelenirken H. Pilori saptanmış, ardından yumuşak doku şişlikleri ve ateş gelişmesi üzerine Ailevi Akdeniz Ateş'i (AAA) düşünülmüştür. İkinci olgu 15 yaşındaki erkek, Henoch Schönlein vasküliti tanısı ile steroid tedavisi alırken klinik tablonun inat etmesi karşısında AAA düşünülmüştür. Her iki olguda da uygulanan kolşisine yanıt alınmış ve mutasyon analizi tanıyı doğrulamıştır. Buradaki iki olgu, AAA'nin başka tanılarla tedavi edilen ateşli hastalarda düşünülmesi gerektiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Ailevi Akdeniz Ateşi, Ayırıcı tanı, genetik analiz, Henoch-Schoenlein vasküliti, Kolşisin

Hüseyin Gülen, İpek Akil, Ayşe Şimşek. Two Case With Different Clinical Findings: Familial Mediterranean Fever (Fmf). Tepecik Eğit Hast Derg. 2008; 18(2): 96-100
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale