E- ISSN: 2822-4051
SARS-CoV-2: Mikrobiyology and Epidemiology [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 27-35 | DOI: 10.5222/terh.2020.34392

SARS-CoV-2: Mikrobiyology and Epidemiology

Bengü Tatar, Pelin Adar
University of Helth Sciences,Izmir Tepecik Education and Research Hospital, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Izmir, Turkey

In December 2019, a novel coronavirus infection emerged in Wuhan, China and spread 215 countries throughout worldwide within few months. It has already infected more than 3700000 people and caused more than 250000 deaths globally. This has been the third coronavirus that cause acute severe respiratory infections, following severe acute respiratory syndrome (SARS) in 2003 and Middle East respiratory syndrome in 2012. The World Health Organization named the disease “COVID‐19” and announced the COVID‐19 pandemi on 12 March 2020. Coronaviruses are RNA viruses with the largest known genome. In replication of RNA viruses, mutation rates are considered to be much higher than DNA viruses. As the amount of copies they replicate increases, they are more likely to make mistakes, resulting in the development of a new mutation, infection of new cell types.

Keywords: COVID-19, epidemiology, pandemic

SARS-CoV-2: Mikrobiyoloji ve Epidemiyoloji

Bengü Tatar, Pelin Adar
T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji, İzmir, Türkiye

Aralık 2019'da Çin’in Wuhan şehrinde yeni bir koronavirüs enfeksiyonu ortaya çıktı ve birkaç ay içinde dünyada 215 ülkeye yayıldı.Şimdiden 3700000’den fazla kişiyi enfekte etti ve 250000’den fazla kişinin ölümüne sebep olmuitur. Ciddi akut solunum sendromunu (SARS, 2003) ve Orta Doğu solunum sendromunundan (MERS,2012) sonraki akut ciddi solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan üçüncü koronavirüs olmuştur. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) hastalığı “COVID‐19” olarak isimlendirmiş ve 12Mart 2020’de pandemi ilan etmiştir. Koronavirüsler bilinen en büyük genoma sahip RNA virüsleridir. RNA virüslerinin replikasyonunda mutasyon oranlarının DNA virüslerinden çok daha yüksek olduğu düşünülmektedir ve kopyaladıkları baz miktarı arttıkça hata yapma olasılıkları da artar, bu da yeni bir mutasyon gelişmesine, yeni hücre tiplerinin enfekte olmasıyla sonuçlanabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, epidemiyoloji, pandemi

Bengü Tatar, Pelin Adar. SARS-CoV-2: Mikrobiyology and Epidemiology. Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 27-35

Corresponding Author: Bengü Tatar, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale