Evaluation Our Patients with Immune Thrombocytopenic Purpura In Terms of Clinical Course and Treatment Response [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2015; 25(2): 113-119 | DOI: 10.5222/terh.2015.113  

Evaluation Our Patients with Immune Thrombocytopenic Purpura In Terms of Clinical Course and Treatment Response

Cemalettin Oluç1, Mehmet Can Uğur2, Ali Rıza Ünsal3, Gülnur Görgün4, Cengiz Ceylan4
1Ortaca State Hospital, Internal Medicine, Muğla
2Izmir Tepecik Training And Research Hospital, Department Of Internal Medicine, Izmir
3Alanya State Hospital, Internal Medicine, Antalya
4Izmir Tepecik Training And Research Hospital, Hematology, Izmir

INTRODUCTION: We aimed to investigate in terms of clinical course and treatment respons our patients who followed between years 2007-2012 with immune thrombocytopenic purpura.
METHODS: 103 patients were enrolled to study who diagnosed chronic immune thrombocytopenic purpura between the years 2007-2012 in Tepecik Training and Research Hospital Department of Internal Medicine. Patients were investigated retrospectively in terms of age, gender, treatment and response, clinical course.
RESULTS: The average age of the patients was 48.9 and female / male ratio was 2.4. 65 patients with skin lesions, 16 patients with mucosal bleeding, and two patients with brain hemorrhage were admitted. There were no signs of bleeding in 23 patients. 9 patients were followed without treatment. Steroid for 95 patients, splenectomy for 26 patients, immunosuppressive therapy for 10 patients were performed.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The diagnosis of ITP is set by the exclusion of other differential diagnoses. There are a variety of treatment options nowadays. We also shared data of our patients who we follow in our center.

Keywords: thrombocytopenia, splenectomy, azathiopurine, eltrombopag, rituximab


İmmun Trombositopenik Purpura Tanılı Olgularımızın Klinik Seyir ve Tedavi Yanıtı Yönünden Değerlendirilmesi

Cemalettin Oluç1, Mehmet Can Uğur2, Ali Rıza Ünsal3, Gülnur Görgün4, Cengiz Ceylan4
1Ortaca Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları, Muğla
2İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, İzmir
3Alanya Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları, Antalya
4İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Kliniğimizde 2007-2012 yılları arasında izlenen immun trombositopenik purpura tanılı hastalarımızın klinik seyir ve tedavi yanıtı yönünden incelenmesini amaçladık
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği’nde 2007-2012 yılları arasında immun trombositopeni tanısı alan 103 hasta alındı. Hastalar yaş, cinsiyet, tedavi yanıtı, klinik seyri açısından retropektif incelendi.
BULGULAR: Olgularımızın yaş ortalaması 48,9, kadın/erkek oranı 2.4'tü. 65 olgu cilt bulguları, 16 olgu mukozal kanama, 2 olgu ise beyin kanaması ile başvurdu. Olguların 23’ünde kanama bulgusu saptanmadı. 9 hasta tedavisiz takip edildi. 94 hastaya steroid, 26 hastaya splenektomi, 10 hastaya immunsupresif tedavi uygulandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: ITP tanısı, diğer ayırıcı tanıların dışlanmasıyla koyulmaktadır. Tedavi olarak ise günümüzde çok çeşitli seçenekler bulunmaktadır. Biz de merkezimizde takip ettiğimiz hastalarımızın verilerini paylaştık.

Anahtar Kelimeler: trombositopeni, splenektomi, azatiyopürin, eltrombopag, rituksimab


Cemalettin Oluç, Mehmet Can Uğur, Ali Rıza Ünsal, Gülnur Görgün, Cengiz Ceylan. Evaluation Our Patients with Immune Thrombocytopenic Purpura In Terms of Clinical Course and Treatment Response. Tepecik Eğit Hast Derg. 2015; 25(2): 113-119

Corresponding Author: Mehmet Can Uğur, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (33 accesses)
 (626 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale