E- ISSN: 2822-4051
Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome During Acute Lymphoblastic Leukemia Treatment [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(3): 416-430 | DOI: 10.5222/terh.2021.36037

Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome During Acute Lymphoblastic Leukemia Treatment

Sila Atamyildiz1, Eda Ataseven2, Cenk Eraslan3, Mehmet Kantar2
1Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Izmir
2Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics,Division of Pediatric Hematology and Oncology, Izmir
3Ege University Faculty of Medicine, Department of Radiology, Izmir

Posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES) is a clinical and radiological syndrome, characterized by
acute onset of headache, altered mental status, visual impairment, nausea, vomiting, seizure, and hypertension.
PRES is a reversible condition if it is recognized early, but neurological damage or even death may occur. Herein,
we present two cases of ALL who developed PRES during their induction therapy and a literature review of PRES.

Keywords: Posterior reversible encephalopathy syndrome, ALL, childhood

Akut Lenfoblastik Lösemi Tedavisi Sırasında Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu Gelişen Olgularımız

Sila Atamyildiz1, Eda Ataseven2, Cenk Eraslan3, Mehmet Kantar2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi BD, İzmir
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji ABD, İzmir

Posterior reversible ensefalopati sendromu (PRES), akut başlangıçlı baş ağrısı, mental durum bozukluğu, görme
bozukluğu, bulantı, kusma, nöbet ve hipertansiyon ile karakterize klinik ve radyolojik olarak tanımlanmış bir sendromdur.
PRES erken farkedildiğinde geri dönüşümü olan bir durumdur. Ancak bazı vakalarda kalıcı nörolojik hasara
hatta ölüme bile yol açabilir. Burada, ALL indüksiyon tedavisi sırasında PRES gelişen iki olguyu literatür ile beraber
değerlendirdik, ALL tedavisi sırasında karşılaşabileceğimiz bu önemli duruma dikkat çekmeyi ve farkındalığı arttırmayı
hedefledik.

Anahtar Kelimeler: posterior reversible ensefalopati sendromu, ALL, çocukluk

Sila Atamyildiz, Eda Ataseven, Cenk Eraslan, Mehmet Kantar. Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome During Acute Lymphoblastic Leukemia Treatment. Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(3): 416-430

Corresponding Author: Eda Ataseven, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale