A Demonstrative Cesarean Complication And Management: Aspiration Pnomonia [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2014; 24(2): 147-150 | DOI: 10.5222/terh.2014.36449  

A Demonstrative Cesarean Complication And Management: Aspiration Pnomonia

Yüksel Kurban1, İbrahim Uyar2, Emre Günakan1, Münire Babayiğit3
1Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Bölümü, Ankara
2Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Bölümü, İzmir
3Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi, Anestezi Ve Reanimasyon Kliniği, Ankara

Aspiration pneumonia occurs with the passage of oropharyngeal or gastric content to the bronchial system through larynx and trachea. In obstetrical practice, it can take place in cesarean section cases without appropriate hunger duration in emergency status. Our case is 37 year old, G4P2 woman with an unfollowed term (37 weeks upto last menstrual period) pregnancy,
consulted with abdominal pain. In evaluation high blood pressure, proteinuria, increased liver function tests directed us to severe preeclampsia diagnosis and was terminated with cesarean section due to fetal distress. 2900g alive baby with 7-8 apgar scores was delivered. At the eighth hour of postoperative follow-up; apnea, respiratory distress and confusion developed and patient was taken to intensive care unit. After excluding cardiac causes and pulmonary embolism; increased branching in the lungs, pleural effusion and good response to the antibiotic therapy promoted the aspiration pneumonia diagnosis. In this article, aspiration pneumonia occured because of morbid obesity despite waiting for the scatterbrained time in a patient with severe preeclampsia and its management was.

Keywords: Aspiration pnomonia, obesity, cesarean delivery


Demonstratif Bir Sezaryen Komplikasyonu Ve Yönetimi: Aspirasyon Pnömonisi

Yüksel Kurban1, İbrahim Uyar2, Emre Günakan1, Münire Babayiğit3
1Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Bölümü, Ankara
2Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Bölümü, İzmir
3Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi, Anestezi Ve Reanimasyon Kliniği, Ankara

Aspirasyon pnömonisi orofaringeal veya gastrik içeriğin larinks ve trakea yoluyla alt bronşial sisteme geçmesi sonucunda oluşmaktadır. Kadın doğum pratiğinde genellikle açlık süresi beklenemeden yapılan acil sezaryenlerde ortaya çıkabilmektedir. Olgumuz 37 yaşında G4P2 olan, son adet tarihine göre 37 haftalık takipsiz gebe, karın ağrısı tanısıyla yatırıldı. Değerlendirilmesinde tansiyon yüksekliği, proteinüri, karaciğer fonksiyonlarında artış olması nedeniyle olgu şiddetli preeklampsi olarak düşünülmüş ve fetal distres nedeniyle gebelik sezaryenle sonlandırılmıştır. Canlı 2900 gr, Apgar skoru 7-8 olan bebek doğurtulmuştur. Postoperatif birinci gün apne, solunum sıkıntısı ve konfüzyon gelişen hasta yoğun bakıma alınmıştır. Kardiyak patolojiler ve pulmoner emboli dışlandıktan sonra, akciğerlerdeki dallanma artışı, plevral efüzyon ve antibiyotik tedavisi ile kliniğin düzelmesi aspirasyon pnömonisi tanısını desteklemiştir. Morbid obezite, şiddetli preeklampsi ve fetal distres nedeniyle sezaryene alınan hastanın açlık süresinin dolmasına rağmen gelişen aspirasyon pnömoni sendromu ve yönetimi tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Aspirasyon pnömonisi, obezite, sezaryen doğum


Yüksel Kurban, İbrahim Uyar, Emre Günakan, Münire Babayiğit. A Demonstrative Cesarean Complication And Management: Aspiration Pnomonia. Tepecik Eğit Hast Derg. 2014; 24(2): 147-150

Corresponding Author: İbrahim Uyar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (2 accesses)
 (817 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale