Annual Neonatal Mortality Survey: Experience in A Training and Research Hospital Neonatology Unit [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2007; 17(2): 69-73 | DOI: 10.5222/terh.2007.36528  

Annual Neonatal Mortality Survey: Experience in A Training and Research Hospital Neonatology Unit

Esra Arun Özer1, Özlem Güler1, Münevver Yıldırımer1, Aysu Dikerler1, Aysun Kaya1, Halil Aydnlıoğlu1, Mehmet Helvacı1, Işın Yaprak1
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Servisi, Yenişehir, izmir

Aim: Objective: Neonatal mortality is an important national health problem. There are no sufficient data to address the incidence of this problem. The aim of this study is to estimate the annual mortality rate in our Neonatology Clinic and investigate the factors having impact on this rate for underlying the importance of this issue. Methods: The neonates admitted to Tepecik Training and Research Hospital Neonatology Clinic in 2006 were grouped according to the gestational age and birth weight. The charts of patients who died in neonatal period were retrospectively evaluated for demographic data and these patients were grouped according to the modified Wiggiesworth pehnatal mortality classification. Statistical analysis of the overall data was performed. Results: Of 1432 newborns admitted to our Clinic, 157 died with a mortality rate of 10.9%. The mortality rate in term babies was 2.8%, whereas it was 18.9% for preterms. The major mortality causes were asphyxia and congenital anomalies for term babies, and immaturity and infections for preterms. Conclusion: In order to decrease the mortality rate in Neonatology Clinics, optimal physical conditions and technical equipment as well as adeguate member of trained personnels should be maintained, organization should be well planned and perinatal care should be improved. Decreasing the rates of preterm delivery and congenital anomalies by the better obstetric care and perinatal organisation is also important.

Keywords: Newborn, neonatal mortality, neonatology clinic


Yılık Neonatal Mortalite Değerlendirilmesi: Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Doğan Servis Deneyimi

Esra Arun Özer1, Özlem Güler1, Münevver Yıldırımer1, Aysu Dikerler1, Aysun Kaya1, Halil Aydnlıoğlu1, Mehmet Helvacı1, Işın Yaprak1
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Servisi, Yenişehir, izmir

Amaç: Yenidoğan bebek ölümleri ulusal bir sağlık sorunudur. Bu sorunun boyutu konusunda yeterli sayısal veri bulunmamaktadır. Bu çalışmada amacımız, bu sorunun boyutuna dikkat çekmek için, yenidoğan ünitemizde ki yıllık mortalite oranımızı belirlemek ve buna etki eden faktörleri araştırmaktır. Yöntem: Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Servisi'ne 2006 yılı içinde yatırılan olgular, gebelik yaşı ve doğum ağırlığına göre gruplandırılarak, ölen hasta dosyaları retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Ölen hastaların demografik bilgileri ve modifiye Wigglesworth skorlamasına göre ölüm nedenleri kaydedilerek, istatistiksel değerlendirme yapılmıştır. Bulgular: Servisimize bir yıl içinde yatırılan 1432 yenidoğan bebekten, 157'si kaybedilmiş, mortalite oranımız %10.9 olarak bulunmuştur. Term bebeklerde mortalite oranımız %2.8 iken preterm bebeklerde %18.9 olarak hesaplanmıştır. Term bebeklerde asfiksi ve konjenital anomaliler, preterm bebeklerde ise immatüriteye bağlı sorunlar ve enfeksiyonlar başta gelen ölüm nedenleri olarak dikkati çekmiştir. Sonuç: Yenidoğan servislerinde mortaliteyi azaltmak için, ünitelerin koşullarının iyileştirilmesi, yeterli sayıda eğitimli personel ve teknik malzemenin sağlanması, organizasyonun etkinleştirilmesi, antenatal ve perinatal bakımın düzenlenmesi ve iyileştirilmesi gereklidir. Preterm doğumların ve konjenital anomalili bebeklerin azaltılması için gerekli obstetrik ve organizasyonel önlemler alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, neonatal mortalite, yenidoğan servisi


Esra Arun Özer, Özlem Güler, Münevver Yıldırımer, Aysu Dikerler, Aysun Kaya, Halil Aydnlıoğlu, Mehmet Helvacı, Işın Yaprak. Annual Neonatal Mortality Survey: Experience in A Training and Research Hospital Neonatology Unit. Tepecik Eğit Hast Derg. 2007; 17(2): 69-73


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (591 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale