Rare Complication In A Child After Percutaneous Placement Of A Peritoneal Dialysis Catheter: Prilocaine Related Methemoglobinemia [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2012; 22(1): 81-84 | DOI: 10.5222/terh.2012.37013  

Rare Complication In A Child After Percutaneous Placement Of A Peritoneal Dialysis Catheter: Prilocaine Related Methemoglobinemia

Sinem Akbay1, Özkan İlhan1, Önder Yavaşcan1, Nejat Aksu1
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nefroloji Kliniği

We here in, present a 5-year old child who developed methemoglobinemia after percutaneous placement of peritoneal dialysis catheter. We also wanted to emphasize that the dose of local anesthetics should be kept in mind especially in patients with renal failure, anemia and other problems.

Keywords: Methemoglobinemia, children, peritoneal dialysis, prilocaine


Çocukta Perkütan Periton Diyaliz Kateterizasyonunda Kullanılan Prilokain İnjeksiyonuna Bağlı Methemoglobinemi

Sinem Akbay1, Özkan İlhan1, Önder Yavaşcan1, Nejat Aksu1
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nefroloji Kliniği

Bu yazıda perkütan yöntem ile periton diyaliz kateteri takılma işlemi sonrasında methemoglobinemi gelişen 5 yaşındaki bir olgu sunulmuş olup; özellikle böbrek yetmezliği, anemi ve diğer sorunları olan hastalarda lokal anestezi dozlarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamak istedik.

Anahtar Kelimeler: Methemoglobinemi, çocukluk çağı, periton diyalizi, prilokain


Sinem Akbay, Özkan İlhan, Önder Yavaşcan, Nejat Aksu. Rare Complication In A Child After Percutaneous Placement Of A Peritoneal Dialysis Catheter: Prilocaine Related Methemoglobinemia. Tepecik Eğit Hast Derg. 2012; 22(1): 81-84


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (590 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale