X-Ray and Ct Findings in a Gallstone Ileus Case [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2008; 18(1): 36-39 | DOI: 10.5222/terh.2008.37862  

X-Ray and Ct Findings in a Gallstone Ileus Case

Ebru Çiçek1, Gürhan Adam1, Yasemin Apak1, Selçuk Kılınç2, İsmail Uçman1
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, İZMİR
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3.Genel Cerrahi Kliniği, İZMİR

Gallstone ileus is well known as a rare complication of recurrent gallstone Cholecystitis. With the increased using of CT imaging for acute abdominal problems may decrease the high mortality rate encountered in this disease that requires rapid diagnosis and treatment. We report a case in which gallstone ileus was diagnosed by CT.

Keywords: Cholelithiasis, ileus, CT


Safra Taşı İleusu Olgusunda Direkt Grafi ve BT Bulguları

Ebru Çiçek1, Gürhan Adam1, Yasemin Apak1, Selçuk Kılınç2, İsmail Uçman1
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, İZMİR
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3.Genel Cerrahi Kliniği, İZMİR

Safra taşı ileusu tekrarlayan taşlı kolesistitin iyi bilinen oldukça nadir bir koınplikasyonudur. Akut karında artmış Bilgisayarlı Tomografi (BT) kullanımı, hızlı tanı ve acil laparotomi gerektiren bu hastalıkta rastlanan yüksek mortalite oranını azaltabilir. Bu sunumda BT ile tanısı doğrulanan safra taşı ileusu olgusunu bildiriyoruz.

Anahtar Kelimeler: Kolelitiyazis, ileus, BT


Ebru Çiçek, Gürhan Adam, Yasemin Apak, Selçuk Kılınç, İsmail Uçman. X-Ray and Ct Findings in a Gallstone Ileus Case. Tepecik Eğit Hast Derg. 2008; 18(1): 36-39


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (678 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale