The Effects Of The Maternal Body Mass Index On Duration Of Labor, Mode Of Delivery, Neonatal Birth Weight Apgar Score And Postpartum Complications [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2012; 22(1): 5-10 | DOI: 10.5222/terh.2012.38819  

The Effects Of The Maternal Body Mass Index On Duration Of Labor, Mode Of Delivery, Neonatal Birth Weight Apgar Score And Postpartum Complications

Yurdaer Baydar1, Aslı Bayındır2, Burcu Harmandar Kasap3, Derya Kılıç Sakarya3, Hayri Aksüt3, Mehmet Hakan Yetimalar3, İncim Bezircioğlu3
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İzmir
2Kiraz Devlet Hastanesi, Aile Hekimliği Uzmanı, İzmir
3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği,İzmir

Aim: The aim of our study is to investigate the effects of maternal body mass index on perinatal outcomes such as duration of labor, mode of delivery, neonatal birth weight, neonatal APGAR score and particular postpartum complications. Material and Method: The medical records of 300 pregnant women who attended to and delivered in our institution between 2008-2009 were analyzed retrospectively. According to prelabor body mass index, the pregnant women were divided into 4 groups, namely, Group 1: Normal (Body mass index: 18,5-24,9) (n=54), Group 2: Overweight (Body mass index: 25-29,9) (n=150), Group 3: Obese (Body mass index: 30-39,9) (n=92), Group 4: Morbid obese (Body mass index: ?40) (n=4). The groups were compared according to duration of labor, mode of delivery, neonatal birth weight, neonatal APGAR score and particular postpartum complications. Findings: High maternal body mass index increases the rate of cesarean section delivery (p=0,044). There is no statistical significant difference between the groups in terms of duration of labor, neonatal birth weight, neonatal APGAR score and particular postpartum complications. Conclusion: High maternal body mass index is associated with elevated rates of cesarean section delivery.

Keywords: Body mass index, Cesarean section delivery. Perinatal outcome


Anne Vücut Kitle İndeksinin Doğum Süre İle Şekli, Bebek Doğum Ağırlığı, Apgar Skoru Ve Doğum Sonrası Komplikasyonlara Etkisi

Yurdaer Baydar1, Aslı Bayındır2, Burcu Harmandar Kasap3, Derya Kılıç Sakarya3, Hayri Aksüt3, Mehmet Hakan Yetimalar3, İncim Bezircioğlu3
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İzmir
2Kiraz Devlet Hastanesi, Aile Hekimliği Uzmanı, İzmir
3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği,İzmir

Amaç: Anne vücut kitle indeksinin doğum süresi, doğum şekli, bebek doğum ağırlığı, APGAR skoru ve doğum sonrası komplikasyonlar gibi perinatal sonuçlara etkisini araştırmak. Gereç ve Yöntem: Hastanemizde 2008 - 2009 yılları arasında doğum yapan 300 gebenin kayıtları geriye dönük incelendi. Doğum öncesi hesaplanan vücut kitle indeksine göre incelenen gebeler 4 gruba ayrıldı; Grup1: Normal (Vücut kitle indeksi: 18,5 - 24,9 kg/m²) (s54), Grup 2: Fazla kilolu (Vücut kitle indeksi: 25 - 29,9 kg/m²) (s150), Grup 3: şişman (Vücut kitle in-deksi: 30-39,9kg/m²) (s 92), Grup 4: Aşırı şişman (Vücut kitle indeksi: ?40 kg/m²) (s 4). Gruplar birbirleri ile doğum süresi, doğum şekli, bebek doğum ağırlığı, APGAR skoru ve doğum sonrası komplikasyonlar açısından karşılaştırıldı. Bulgular: Vücut kitle indeksi arttıkça sezaryen doğum oranlarının da anlamlı olarak artmakta olduğu görüldü (=0,044). Gruplar birbirleri ile doğum süresi, bebek doğum ağırlığı APGAR skoru ve doğum sonrası komplikasyonlar açısından karşı-laştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Sonuç: Yüksek vücut kitle indeksli annelerde sezaryen doğum oranı artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Perinatal sonuçlar, Sezaryen doğum, Vücut kitle indeksi


Yurdaer Baydar, Aslı Bayındır, Burcu Harmandar Kasap, Derya Kılıç Sakarya, Hayri Aksüt, Mehmet Hakan Yetimalar, İncim Bezircioğlu. The Effects Of The Maternal Body Mass Index On Duration Of Labor, Mode Of Delivery, Neonatal Birth Weight Apgar Score And Postpartum Complications. Tepecik Eğit Hast Derg. 2012; 22(1): 5-10


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (831 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale