Characterization Of Kidney Stones With Imaging Modalities: Twinkling Artifact In Color Doppler Ultrasound And Density In Non-Contrast-Enhanced CT [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(2): 120-126 | DOI: 10.5222/terh.2016.120  

Characterization Of Kidney Stones With Imaging Modalities: Twinkling Artifact In Color Doppler Ultrasound And Density In Non-Contrast-Enhanced CT

Çetin İmamoğlu1, Fatma Gül Büyükbayraktar İmamoğlu1, Alper Gök2, İbrahim Halil Bozkurt3, Cihan Düzgöl1, Muharrem Tola4, Zehra Hilal Adıbelli1, Sarper Ökten4, Erhan Tatar5
1Clinic Of Radiology, Bozyaka Training And Research Hospital, İzmir, Turkey
2Department Of Urology, University Of Adıyaman, Adıyaman, Turkey
3Clinic Of Urology, Bozyaka Training And Research Hospital, İzmir, Turkey
4Clinic Of Radiology, Türkiye Yüksek İhtisas Training And Research Hospital, Ankara, Turkey
5Clinic Of Nephrology, Bozyaka Training And Research Hospital, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: There are several studies reporting of urinary stones composition that can be detected by imaging techniques. In this study we aimed to determine the association between the composition of the kidney stones with the twinkling artifact in Color Doppler Ultrasound, and the mean density in the non-contrast-enhanced computed tomography (NCECT).
METHODS: 49 patients are included in this prospective study who have kidney stones with an indication for surgery. All patients were examined with the NCECT for the mean density measurement in Hounsfield unit, and with Color Doppler ultrasound for the twinkling artifact before the surgery.
RESULTS: The kidney stones that have single composition calcium and non-calcium are found to have different mean densities in NCECT, and the cut-off value was calculated 644.5 Hounsfield Unit (p < 0.001). After analyzing kidney stones according to this cut-off value, there was a statistically significant association between the composition and the twinkling artifact with the stones which have a lower mean density than the cut-off value (p = 0.014). The kidney stones with a mean density below this cut off value with grade 0-1 twinkling artifact were uric acid stones, and those with grade 2 twinkling artifact were cystine stones. The kidney stones that have a mean density above the cut off value, there was no significant association between the twinkling artifact and composition of the stones (p = 0.203), but all kidney stones with grade 1 twinkling artifact are found to be calcium oxalate monohydrate, as well as the 83.3% of the grade 2 twinkling artifact are found to be calcium oxalate monohydrate stones.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The twinkling artifact of the kidney stones in Color Doppler Ultrasound and the mean density in NCECT, can be used for the characterization of the kidney stones and it is helpful for the right treatment of choice.

Keywords: Kidney Stones, Twinkling Artifact, Density, Stone Composition


Böbrek Taşlarının Görüntüleme Yöntemleri İle Karakterizasyonu: Renkli Doppler Ultrasonda Twinkling Artefaktı ve Kontrastsız BT’de Dansite Ölçümü

Çetin İmamoğlu1, Fatma Gül Büyükbayraktar İmamoğlu1, Alper Gök2, İbrahim Halil Bozkurt3, Cihan Düzgöl1, Muharrem Tola4, Zehra Hilal Adıbelli1, Sarper Ökten4, Erhan Tatar5
1Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İzmir
2Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Adıyaman
3Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İzmir
4Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara
5Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Üriner taşların doğru karakterizasyonu tedavi seçim ve sonucunu etkilediği için çok önemlidir. Görüntüleme yöntemleri ile üriner taşların boyutu, şekli, yeri gibi çeşitli özellikleri belirlenebilir. Üriner taşların kompozisyonunun da görüntüleme yöntemleri ile saptanabileceğini bildiren bazı çalışmalar vardır. Bu çalışmada, böbrek taşlarının renkli doppler ultrasonda twinkling artefaktı, kontrastsız bilgisayarlı tomografide ortalama dansitesi ve kompozisyonu arasındaki ilişki araştırıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Prospektif olarak planlanmış bu çalışmaya sadece böbreğinde taş olan ve ameliyat endikasyonu konulan 49 hasta alındı. Tüm taşların ameliyat öncesi kontrastsız bilgisayarlı tomografide ortalama dansitesi Hounsfield Unit olarak ölçüldü ve renkli doppler ultrasonda twinkling artefaktı derecelendirmesi yapıldı. Ameliyat sonrası çıkarılan taşlar X-ışını toz kırınım cihazı ile analiz edildi.
BULGULAR: Böbrek taşlarından 41(%83,68) tanesinde tek kompozisyondan oluşan saf yapı, 8(%16,32) tanesinde ise iki kompozisyondan oluşan miks yapı tespit edildi. Tek kompozisyonlu kalsiyum içermeyen taşlar ile kalsiyum içeren taşların ortalama dansiteleri arasında anlamlı fark bulduk ve cut-off değeri 644,5 Hounsfield unit olarak hesapladık(P=0,001). Tek kompozisyonlu taşları bu cut-off değerine göre incelediğimizde; cut-off değer altında twinkling artefaktı ile kompozisyon arasında istatistiksel anlamlı bir ilişki saptadık(p=0,014). Bu değerin altındaki taşlardan grade 0-1 olanların ürik asit taşı olduğu, grade 2 olanların sistin taşı olduğunu gördük. Cut-off değerinin üzerindeki taşlarda ise twinkling artefaktı ile kompozisyon arasında istatistiksel anlamlı bir ilişki saptamamakla birlikte(p=0,203) grade 1 olan böbrek taşlarının hepsinin kalsiyum oksalat monohidrat taşı olduğu görülmektedir. Cut-off değer üzerindeki grade 2 taşları ise % 83,3 oranında kalsiyum oksalat monohidrat ve % 16,7 oranında kalsiyum oksalat dihidrat taşları oluşturmaktadır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Böbrek taşlarının RDUS’de izlenen twinkling artefaktı ve kontrastsız BT’de ölçülen ortalama dansitesi birlikte kullanılarak karakterizasyonu ve uygun tedavi yönteminin seçimi mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Böbrek taşı, Twinkling artefaktı, Dansite, Taş Kompozisyonu


Çetin İmamoğlu, Fatma Gül Büyükbayraktar İmamoğlu, Alper Gök, İbrahim Halil Bozkurt, Cihan Düzgöl, Muharrem Tola, Zehra Hilal Adıbelli, Sarper Ökten, Erhan Tatar. Characterization Of Kidney Stones With Imaging Modalities: Twinkling Artifact In Color Doppler Ultrasound And Density In Non-Contrast-Enhanced CT. Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(2): 120-126

Corresponding Author: Çetin İmamoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (25 accesses)
 (3676 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale