Coexistence Of Ankylosing Spondylitis And Rheumatoid Arthritis [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2012; 22(1): 77-79 | DOI: 10.5222/terh.2012.39482  

Coexistence Of Ankylosing Spondylitis And Rheumatoid Arthritis

Filiz Meryem Sertpoyraz1, Seçil Kapar Yavaşi1
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastahanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir

Rheumatoid Arthritis (RA) and Ankylosing Spondylitis are two major representatives of inflammatory rheumatic diseases. Each one has different characteristics in terms of etiology, pathogenesis, spesific symptom, serological tests and radiological findings.Coexistence of these disease is uncommon.The aim of this study is to share two patient in whom both diseases exist.

Keywords: Ankylosing Spondylitis, Rheumatoıd Arthritis, Coexistence


Ankilozan Spondilit Ve Romatoid Artrit Birlikteliği

Filiz Meryem Sertpoyraz1, Seçil Kapar Yavaşi1
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastahanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir

Romatoid Artrit (RA) ve Ankilozan Spondilit (AS) inflamatuar romatizmal hastalıkların iki ana temsilcisidir. Herbiri etyolojileri, patogenezleri, spesifik semptomları, serolojik testler i ve radyolojik bulguları ile farklı özellik gösterir. Bu hastalıkların birliktelikleri nadirdir. Bu olgu sunumundaki amacımız her iki hastalığın ortak görüldüğü 2 hastayı paylaşmaktır.

Anahtar Kelimeler: Ankilozan spondilit,Romatoid artrit, Birliktelik


Filiz Meryem Sertpoyraz, Seçil Kapar Yavaşi. Coexistence Of Ankylosing Spondylitis And Rheumatoid Arthritis. Tepecik Eğit Hast Derg. 2012; 22(1): 77-79


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (761 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale