Laparoscopic sacrocolpopexy operation in the treatment of apical vaginal prolapse, single center data [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2018; 28(3): 215-219 | DOI: 10.5222/terh.2018.43043  

Laparoscopic sacrocolpopexy operation in the treatment of apical vaginal prolapse, single center data

Adnan Budak1, Abdurrahman Hamdi İnan2
1Provincial health directorate Izmir, Turkey
2Health Science University, Tepecik Training and Research Hospital, Gynecology and Obstetrics Department, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: We aimed to share intraoperative and postoperative results of laparoscopic sacrocolpopexy surgery for pelvic organ prolapse.
METHODS: Demographic data such as age, body mass index, parity, past operations and operative data such as duration of operation, intraoperative complications, management type of these complications, estimated blood loss, and hospital stay were analyzed in 21 patients who underwent laparoscopic sacrocolpopexy between January 2016 and December 2017.
RESULTS: The mean age of the patients included in the study was 54,3±2,43, the mean parity was 3 (1-6) and the most frequent previous surgical operation was cesarean section. In the preoperative examination 8 (38%) patients had POP stage II, 11 (52.3%) had stage III and two had (9.5%) stage IV. Laparoscopic sacrocolpopexy (LSC) with total laparoscopic hysterectomy and bilateral salpingo-oophorectomy (TLH / BSO) were applied to the eleven (52.3%) patients and the operation period was 138±23.9 min and TLH / LSC was applied to five patients (23.8%) and the operation time was 136±38,1 min. The operation time of only LSC patients was calculated as 58±26.7 min. The overall complication rate was 14.2% and there was no patient required to reoperate with the cause of symptomatic pelvic organ prolapse during follow-up
DISCUSSION AND CONCLUSION: Known advantages of laparoscopy include fewer blood loss, fewer hospital stay, fewer wound infections. Operative and postoperative data of the patients included in the study were consistent with the literature. Laparoscopic sacrocolpopexy for pelvic organ prolapse may be offered as a good option.

Keywords: Laparoscopy, sacrocolpopexy, pelvic organ prolapse


Apikal vajinal prolapsus tedavisinde laparoskopik sakrokolpopeksi operasyonu;tek merkez verisi

Adnan Budak1, Abdurrahman Hamdi İnan2
1İl sağlık Müdürlüğü, İzmir
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Pelvik organ prolapsusu için uyguladığımız laparoskopik sakrokolpopeksi ameliyatının intraoperatif ve postoperatif sonuçlarını paylaşmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya ocak 2016 ile aralık 2017 arasında laparoskopik sakrokolpopeksi uygulanmış 21 hasta, yaş, beden kitle endeksi, parite, geçirilmiş ameliyatlar gibi demografik veriler ve ameliyat süresi, intraoperatif komplikasyonlar, bu komplikasyonların yönetim şekli, tahmini kan kaybı, hastanede kalış süresi gibi operatif verileri incelendi.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen hastaların yaş ortalaması 54,3±2,43, paritesi ortalama 3(1-6) ve en sık geçirilmiş cerrahi sezaryen idi. Preoperatif muayenede hastaların 8 (%38)inde POP evre II, 11(%52,3)’inde evre III ve 2(%9,5)’sinde evre IV’tü. Onbir (%52,3) hastaya Total laparoskopik histerektomi ve bilateral salpingo-ooferektomi (TLH/BSO) ile birlikte laparoskopik sakrokolpopeksi (LSC) uygulanırken ameliyat süresi 138±23,9 dk, beş (%23,8) hastaya TLH/LSC uygulandı ve ameliyat süresi 136±38,1 dk idi. Sadece LSC uygulanan hastaların ameliyat süreleri ise 58±26,7 dk olarak hesaplandı. Toplam komplikasyon oranı %14,2 iken takip süresince semptomatik pelvik organ prolapsusu nedeni ile reoperasyon gereken hasta olmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Laparoskopinin bilinen avantajları arasında daha az kan kaybı, daha az hastanede kalış süresi, daha az yara enfeksiyon oranları sayılabilir. Çalışmaya dahil edilen hastaların operatif ve postoperatif verileri literatür ile uyumlu idi. Pelvik organ prolapsusu için ameliyat önerilen hastalara laparoskopik sakrokolpopeksi iyi bir seçenek olarak sunulabilir.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopi, sakrokolpopeksi, pelvik organ prolapsusu


Adnan Budak, Abdurrahman Hamdi İnan. Laparoscopic sacrocolpopexy operation in the treatment of apical vaginal prolapse, single center data. Tepecik Eğit Hast Derg. 2018; 28(3): 215-219

Corresponding Author: Abdurrahman Hamdi İnan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (103 accesses)
 (1424 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale