A Case Of Cystic Lymphangioma in Spleen [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2008; 18(1): 48-50 | DOI: 10.5222/terh.2008.43726  

A Case Of Cystic Lymphangioma in Spleen

İlkay Yüksel1, Semra Salihoğlu1, Yener Çınarlıer1, Mustafa Taner Bostancı1, Hüseyin Coşkunçay1, Hüseyin Oğuzhan İnan1
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Cerrahi Kliniği, İzmir

Lymphangiomas are congenital lymphatic system diseases usually seen in early childhood but can rarely be seen up to 20's, can be solitary and cystic. Although neck and axillary regions are the most common localizations for lymphangioma, it is rarely seen with spleen in this case; we present the pathological findings and surgical procedures of a 47 year old asymptomatic woman who had been diagnosed as cystic lymphangioma of the spleen by US and CT fındings.

Keywords: Spleen, cystic lymphangioma, surgery


Dalakta Kistik Lenfonjiyom Olgusu

İlkay Yüksel1, Semra Salihoğlu1, Yener Çınarlıer1, Mustafa Taner Bostancı1, Hüseyin Coşkunçay1, Hüseyin Oğuzhan İnan1
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Cerrahi Kliniği, İzmir

Lenfanjiyomlar genellikle çocukluk çağında nadiren 20 yaşına kadar ortaya çıkan benin konjenital bir lenfatik sistem hastalığıdır. Soliter veya kistik olabilirler. En sık yerleşim yerleri boyun (%75) ve koltuk altı bölgesi(%20) olmakla birlikte; dalakta da nadir olarak görülürler. Bu olguda; 47 yaşında asemptomatik ve yapılan tüm karın US ve BT sonuçlarıyla dalakta kistik lenfanjiyom tanısı alan kadın hastanın cerrahi tedavisi ve patolojik sonuçları sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Dalak, kistik lenfanjiyom, cerrahi


İlkay Yüksel, Semra Salihoğlu, Yener Çınarlıer, Mustafa Taner Bostancı, Hüseyin Coşkunçay, Hüseyin Oğuzhan İnan. A Case Of Cystic Lymphangioma in Spleen. Tepecik Eğit Hast Derg. 2008; 18(1): 48-50


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (724 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale