E- ISSN: 2822-4051
HIV-associated nephropathy diagnosed in a patient with nephrotic syndrome [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(1): 81-84 | DOI: 10.5222/terh.2016.081

HIV-associated nephropathy diagnosed in a patient with nephrotic syndrome

Mehmet Uzun, Zeynep Altın, Burak Karakaş, Emin Taşkıran, Ömercan Topaloğlu, Harun Akar
İzmir Tepecik Research And Training Hospital,depetment Of Internal Medicine

OBJECTIVE: In this case report, we aimed to emphasize the importance to think about HIV-associated nephropathy, while the differential diagnosis, in patients presenting with nephrotic syndrome.
METHODS: Case report
RESULTS: Nephrotic-range proteinuria and hyperlipidemia were found in the patient admitted with complaints of weakness, fatique and swelling in the legs. The patient with remarkable and severe edema on physical examination was diagnosed with nephrotic syndrome. The patient was detected as HIV(+). Renal biopsy revealed focal segmental glomerulosclerosis.
CONCLUSION: It should be remembered that in patients who are diagnosed with nephrotic syndome, HIV infectioncan be a probable etiologic factor.

Keywords: HIV, focal segmental glomerülosklerozis, nephrotic syndrome

Nefrotik Sendrom tanılı hastada tespit edilen HIV nefropatisi

Mehmet Uzun, Zeynep Altın, Burak Karakaş, Emin Taşkıran, Ömercan Topaloğlu, Harun Akar
İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,iç Hastalıkları Kliniği

AMAÇ: Bu olgu sunumunda, nefrotik sendromla gelen hastalarda ayırıcı tanı yaparken HIV ilişkili nefropatiyi düşünmenin önemi vurgulanmıştır.
YÖNTEMLER: Olgu sunumu
BULGULAR: Bacaklarda şişlik, halsizlik ve yorgunluk şikayetleri ile başvuran hastanın tetkiklerinde nefrotik sendrom düzeyinde proteinüri ve hiperlipidemi saptandı. Fizik muayenesinde de anazarka tarzı ödemi olan hastaya nefrotik sendrom tanısı kondu. Etyolojik neden olarak hastada HIV pozitifliği saptandı. Yapılan böbrek biyopsisi fokal segmental glomerülosklerozis olarak raporlandı.
SONUÇ: Nefrotik sendrom tanılı hastalarda, HIV'in de etyolojik bir faktör olduğu unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: HIV, fokal segmental glomerülosklerozis, nefrotik sendrom

Mehmet Uzun, Zeynep Altın, Burak Karakaş, Emin Taşkıran, Ömercan Topaloğlu, Harun Akar. HIV-associated nephropathy diagnosed in a patient with nephrotic syndrome. Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(1): 81-84

Corresponding Author: Mehmet Uzun, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale