The History of Medical Journals Published in Izmir 3. The Scientific Quality and Standarts of the Journals [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 1992; 2(3): 333-340 | DOI: 10.5222/terh.1992.45164  

The History of Medical Journals Published in Izmir 3. The Scientific Quality and Standarts of the Journals

Eren Akçiçek1, Ragıp Kayar2, Hidayet Çatal2
1Ege Tıp Fak. Gastroenteroloji Kliniği, İzmir
2SSK Tepecik Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği, İzmir

Only few of the 14 medical journals published in Izmir have been found uniform (2), to have appropriate references to Index Medicus (1) and to have good year, volume and number correlation (2). Acceptance rate of papers is above 90 percent for 10 journals. This rate is 100 percent for 5 journals. There are only 6 (% 43) journals in which the number of peer-reviewers outnumbers the in-home reviewers. 35.8 percent of 724 published papers are from outside the institution and 13 percent of papers are from outside the city. Almost any of the journals -with only one exception- do not publish an editorial comment, letter and opposite opinion (secondary discussion). These results have shown that there are not mostly scientific standarts and quality control in the periodicals published in Izmir.

Keywords: Evaluation, Level, Science


İzmir'de Yayınlanan Tıp Dergilerinin Tarihçesi 3. Dergilerin Bilimsel Standart ve Kaliteleri

Eren Akçiçek1, Ragıp Kayar2, Hidayet Çatal2
1Ege Tıp Fak. Gastroenteroloji Kliniği, İzmir
2SSK Tepecik Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği, İzmir

İzmir'de yayınlanmakta olan 14 derginin pek azının makale düzeni tektip, kaynakları İndeks Medikus'a uygun ve yıl-volüm-sayfa ilişkisi doğru bulunmuştur (sırasıyla 2,1 ve 2 dergi). Dergilerin 10'unda makale kabul oranı % 90'ın üstündedir. Beş dergide bu oran % 100'dür. Dış incelemecilerin iç incelemecilerden sayıca üstün olduğu dergi sayısı yalnızca 6'dır. Dergilerdeki makalelerin % 35.8'i kurum dışından, yalnızca % 13'ü İzmir dışından gönderilmiş çalışmalardır. Dergilerin bir istisna dışında 13'ünün editöryel yorum, mektup ve ek tartışma yayınlamadıkları gözlenmiştir. Bu sonuçlar İzmir'deki tıp dergilerinde henüz bilimsel yayın standartları ve objektif kalite denetiminin yaygınlaşmadığını düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bilim, Değerlendirme, Denetim, Düzey


Eren Akçiçek, Ragıp Kayar, Hidayet Çatal. The History of Medical Journals Published in Izmir 3. The Scientific Quality and Standarts of the Journals. Tepecik Eğit Hast Derg. 1992; 2(3): 333-340


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (789 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale