Primary intracystic squamous cell carcinoma of breast [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2018; 28(2): 142-144 | DOI: 10.5222/terh.2018.142  

Primary intracystic squamous cell carcinoma of breast

Sümeyye Ekmekci1, Evren Uzun2, Merih Güray Durak2, Pınar Balcı3, Ali İbrahim Sevinç4, Tülay Canda2
1Department Of Pathology, Tepecik Training And Research Hospital, Izmir, Turkey
2Department Of Pathology, Dokuz Eylul University, School Of Medicine, Izmir, Turkey
3Department Of Radiology, Dokuz Eylul University, School Of Medicine, Izmir, Turkey
4Department Of Surgery, Dokuz Eylul University, School Of Medicine, Izmir, Turkey

Primary squamous cell carcinoma (SCC) of the breast accounts for less than 0.04% of all breast carcinomas. Ultrasonographic imaging of a 41-year-old female showed a lesion compatible with complex cyst with a symmetric thick-walled septations in the right breast, with a dimension of 8x7.5 cm. Histopathologic examination showed nests of squamous neoplastic cells with occasional intercellular bridges and atypical mitotic figures infiltrating the breast parenchyma, as well as dysplastic squamous cells lining the cyst wall. Targeted treatment modalities need to be developed to achieve beter clinical outcome in these tumors, therefore more extensive series of studies are required.

Keywords: breast, breast carcinoma, intracystic squamous cell carcinoma


Memenin primer intrakistik skuamöz hücreli karsinomu

Sümeyye Ekmekci1, Evren Uzun2, Merih Güray Durak2, Pınar Balcı3, Ali İbrahim Sevinç4, Tülay Canda2
1Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü, İzmir, Türki̇ye
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türki̇ye
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türki̇ye
4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir, Türki̇ye

Memenin primer skuamöz hücreli karsinomu tüm meme karsinomlarının %0.04 ‘den azını oluşturur. 41 yaşında kadın hastanın sağ memesinde ultrasonografik görüntülemesinde, 8x7.5cm boyutlarında, asimetrik, kalın duvarlı, septasyonlar içeren kompleks kist ile uyumlu lezyon izlenmiştir. Histopatolojik incelemede kist duvarını döşeyen displastik skuamöz hücreler yanı sıra meme parenkimini infiltre eden, gruplar oluşturmuş, yer yer intersellüler köprüler içeren skuamoid görünümlü neoplastik hücreler ile arada atipik mitotik figürler izlenmiştir. Memenin SHK’ ları da dahil metaplastik karsinomlarında daha iyi klinik gidişe ulaşabilmek için hedefe yönelik tedavi modelleri geliştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle de bu tümörlerde daha geniş serilerde çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: meme, meme karsinomu, intrakistik skuamöz hücreli karsinom


Sümeyye Ekmekci, Evren Uzun, Merih Güray Durak, Pınar Balcı, Ali İbrahim Sevinç, Tülay Canda. Primary intracystic squamous cell carcinoma of breast. Tepecik Eğit Hast Derg. 2018; 28(2): 142-144

Corresponding Author: Sümeyye Ekmekci, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (36 accesses)
 (482 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale