Diagnostic Value Of Proton Mr Spectroscopy in Brain Tumors [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2014; 24(2): 93-98 | DOI: 10.5222/terh.2014.46330  

Diagnostic Value Of Proton Mr Spectroscopy in Brain Tumors

Özgür Sipahi Esen1, Mehmet Bozkurt2, Zehra Hilal Adıbelli1, Eda Aykut1, Semiha Canverenler3
1Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Laboratuvarı, İzmir
2Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Laboratuvarı, İzmir
3Atatürk Devlet Hastanesi Radyoloji Laboratuvarı, Sinop

INTRODUCTION: Our objective was to evaluate the usefulness of proton magnetic resonance (MR) spectroscopy in diagnosis of brain tumors.
METHODS: Proton MR spectroscopy was performed in 49 patient with brain tumors (12 low- grade astrocytomas, 7 anaplastic astrositomas, 6 glioblastomas, 13 meningiomas, 11 metastases). Proton MR spectroscopy was performed with a 1.5 T MR unit.
RESULTS: In patients with brain tumors, a decrease in N-acetyl aspartate (NAA) and an increase in choline (Cho) level were detected when compared with those in the spectra obtained from normal tissue. Non-neoplazic lesions such as cerebral infarctions and brain abscesses are marked by decrease in Cho, creatin (Cr) and NAA.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Proton MR may be complementary to conventional MR imaging and CT. We discuss the clinical impact of MR spectroscopy in diagnosis of tumours and their differentiation from non-neoplastic lesions.

Keywords: Brain tumor, Magnetic resonance, Magnetic resonance spectroscopy


Proton Mr Spektroskopinin Beyin Tümörlerinde Tanısal Değeri

Özgür Sipahi Esen1, Mehmet Bozkurt2, Zehra Hilal Adıbelli1, Eda Aykut1, Semiha Canverenler3
1Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Laboratuvarı, İzmir
2Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Laboratuvarı, İzmir
3Atatürk Devlet Hastanesi Radyoloji Laboratuvarı, Sinop

GİRİŞ ve AMAÇ: Manyetik rezonans (MR) spektroskopinin beyin tümörlerinde tanı değerinin ortaya konulmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Beyin tümörü tanısı alan 49 olguda (12 düşük dereceli astrositom, 7 anaplastik astrositoma, 6 glioblastom, 13 meningiom,11 metastaz) MR spektroskopi uygulanmıştır. Proton MR spektroskopi, 1.5 Tesla MR cihazı kullanılarak yapılmıştır.
BULGULAR: Beyin tümörlü hastalarda normal beyin dokusu ile karşılaştırıldığında N-asetil aspartat azlığı (NAA) ve kolin yüksekliği saptanmıştır. Beyin infarktı ve beyin apsesi gibi neoplazik olmayan lezyonlarda ise kolin, kreatin ve NAA düzeylerinde azalma belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Proton MR spektroskopi BT ve MR bulgularının spesifik olmadığı birçok olguda tanıyı kolaylaştıran, klasik MR’ın tamamlayıcısı olan ileri inceleme yöntemlerinden biridir. Bu çalışmada MR spektroskopinin beyin tümörünün tanısı ve neoplazik olmayan diğer lezyonlarda ayırıcı tanısında klinik önemi vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Beyin tümörü, Manyetik rezonans görüntüleme, Manyetik rezonans spektroskopi.


Özgür Sipahi Esen, Mehmet Bozkurt, Zehra Hilal Adıbelli, Eda Aykut, Semiha Canverenler. Diagnostic Value Of Proton Mr Spectroscopy in Brain Tumors. Tepecik Eğit Hast Derg. 2014; 24(2): 93-98

Corresponding Author: Özgür Sipahi Esen, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (2 accesses)
 (1006 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale