E- ISSN: 2822-4051
Spinal Epidural Abscess İn An Adolescent (Case Report) [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(2): 279-282 | DOI: 10.5222/terh.2021.46872

Spinal Epidural Abscess İn An Adolescent (Case Report)

Meryem Badem1, Serpil Ugur Baysal2, İlknur Karyağdı1, Nusret Oren1, Hamit Selim Karabekir3, Nurşen Belet4
1Dokuz Eylul University Faculty Of Medicine, Department Of Pediatrics, Izmir
2Dokuz Eylul University Faculty Of Medicine, Department Of Social Pediatrics, İzmir
3Dokuz Eylul University Faculty Of Medicine, Department Of Neurosurgery
4Dokuz Eylul University Faculty Of Medicine, Department Of Pediatric Enfectious Diseaseses

Spinal infections in immunocompetent children are very rare. But it is a serious infection in the epidural space along the spinal cord. It should be considered in patients with backache, fever, neurological deficits and/or spinal tenderness. There are cases which an etiology could not determined. In the English medical literature, there are only 31 reported pediatric cases in the last two decades. In children with neurologic deficits, surgery combined with systemic antibiotics constitutes the optimal therapy. We report a case of thoracal spinal epidural abscess in a 12-year-old adolescent boy who was immunocompetent and presented with spinal tenderness, back pain and four days of fever. A spinal magnetic resonance imaging demonstrated an epidural abscess between T2 and T10 level. An emergent surgical intervention was applied. Cultures remained negative. He was given systemic antibiotics for six weeks. He recovered without any sequelae.

Keywords: Adolesence, spinal cord, spinal epidural abcess

Adolesanda Spinal Epidural Abse (Olgu Sunumu)

Meryem Badem1, Serpil Ugur Baysal2, İlknur Karyağdı1, Nusret Oren1, Hamit Selim Karabekir3, Nurşen Belet4
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sosyal Pediyatri Bilim Dalı, İzmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Ve Sinir Cerrahi Anabilim Dalı
4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı, İzmir

Spinal epidural apse, risk etkeni olmayan çocuklarda pek az görülür. Ancak, spinal kordon boyunca uzanan epidural boşluğun enfeksiyonu ciddidir. Bu tanı; başağrısı, ateş, nörolojik defisit ve/veya spinal gerginlik yakınmaları olan olgularda düşünülmelidir. Olguların bir kısmında etken bulunamamaktadır. İngilizce tıp yazınında, son yirmi yılda yalnızca 31 pediayetrik vaka rapor edilmiştir. Nörolojik defisiti olan çocuklarda antibiyoterapi ve cerrahi girişim, tedavinin temelini oluşturur. Bu makalede sırtta ağrı, ateş yakınmaları ile başvuran, bağışıklık sisteminde sorun bulunmayan 12 yaşındaki erkek çocukta gelişen spinal epidural apse olgusu sunulmaktadır. Spinal manyetik rezonans görüntüleme ile T2 ve T10 düzeylerinde epidural apse saptandı. Acil cerrahi girişim yapılarak apse drene edildi. Kültürlerde üreme saptanmadı. Altı hafta boyunca sistemik antibiyotik verildi. Olgu sekelsiz iyileşti.

Anahtar Kelimeler: Adolesan, spinal epidural abse, spinal kord

Meryem Badem, Serpil Ugur Baysal, İlknur Karyağdı, Nusret Oren, Hamit Selim Karabekir, Nurşen Belet. Spinal Epidural Abscess İn An Adolescent (Case Report). Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(2): 279-282

Corresponding Author: Meryem Badem, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale