E- ISSN: 2822-4051
The Importance Of Ultrasound Biomicroscopic Evaluation In A Case With Ciliary Body Melanoma [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2009; 19(1): 43-45 | DOI: 10.5222/terh.2009.47822

The Importance Of Ultrasound Biomicroscopic Evaluation In A Case With Ciliary Body Melanoma

Burcu Alper1, Ercüment Çavdar1, Birgül Yıldız1, Zuhal Gürcan1
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği, İzmir

A 70-year-old was examined due to headache and blurred vision in his right eye. An anterior segment mass was detached with slit-lamp examination. The tumor eroded the iris root. Full ophthalmic examination, including B-scan ultrasonography and ultrasound biomicroscopy together with orbital magnetic resonance imaging and systemic examinations were carried out. Ultrasound biomicroscopic result was almost similar to slit lamp findings. A ciliary body tumor can be missed easily in slit- lamp evaluation. Ultrasound biomicroscopy seems to be an important adjunct in diagnosis of such tumors.

Keywords: Ciliary body, Melanoma, Ultrasound biomicroscopy

Silyer Cisim Melanomlu Olguda Ultrason Biyomikroskopik Değerlendirmenin Önemi

Burcu Alper1, Ercüment Çavdar1, Birgül Yıldız1, Zuhal Gürcan1
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği, İzmir

Polikliniğimize başağrısı ve görme azlığı ile başvuran 70 yaşındaki bir hastanın biyomikroskopik bakıda sağ gözde ön segmentte kitle saptandı. Bu olguda tümör iris kökünü erozyona uğratmıştı. Olguya biyomikroskopik bakı, B-mod ultrason, ultrason biyomikroskopi, orbital manyetik rezonans ve metastaza yönelik sistem taraması yapıldı. Ultrason biyomikroskopik görüntülemede tümörün silyer cisimden köken aldığı görüldü, boyutları ve invazyonu değerlendirildi. Bulgular, bakı ve orbital manyetik rezonans sonuçlan ile uyumlu bulundu. Ultrason biyomikroskopi ön segment tümörlerinin tanısında ve tedavi planlanmasında değerlidir. Özellikle silyer cisim tümörleri biyomikroskopik bakıda kolaylıkla gözden kaçabilir, bu yüzden ultrason biyomikroskopi silyer cisim tümörlerinin erken tanısında önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Melanom, Silyer cisim, Ultrason biyomikroskopi

Burcu Alper, Ercüment Çavdar, Birgül Yıldız, Zuhal Gürcan. The Importance Of Ultrasound Biomicroscopic Evaluation In A Case With Ciliary Body Melanoma. Tepecik Eğit Hast Derg. 2009; 19(1): 43-45
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale