E- ISSN: 2822-4051
A Case of Pregnancy, Epilepsy And Cortical Malformation [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2008; 18(3): 147-149 | DOI: 10.5222/terh.2008.49439

A Case of Pregnancy, Epilepsy And Cortical Malformation

Melike Tavşan1, Murat Özçelik1, Ufuk Şener1, Yaşar Zorlu1
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İZMİR

The delay of the cortical development due to genetic and environmental problems results as cortical malformation. Retardation, epilepsy and focal neurologic dysfunction are associated with localization and size of the malformation. In this article a woman who has first seizure caused by cortical malformation during her second pregnancy was presented. Cortical malformations must be considered as one of the etiologic factors in ali patients with seizure.

Keywords: Cortical malformation, Epilepsy, First seizure, Pregnancy

Gebelik, Epilepsi ve Kortikal Gelişim Anomisi

Melike Tavşan1, Murat Özçelik1, Ufuk Şener1, Yaşar Zorlu1
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İZMİR

İnsan beyin gelişim basamaklarından herhangi birinin genetik veya çevresel faktörlere bağlı olarak bozulması anormal kortikal gelişim ile sonuçlanır. Lezyonun yerleşim ve büyüklüğüne bağlı olarak gelişme geriliği, epilepsi veya odaksal nörolojik bulgular görülür. Bu yazıda epileptik nöbetleri ilk kez ikinci gebeliğinde gelişen ve kortikal gelişim anomalisi saptanan bir olgu sunulmaktadır. Kortikal gelişim anomalileri epileptik nöbet geçiren tüm hastalarda etyolojik faktörler arasında düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, Gebelik, İlk nöbet, Kortikal gelişim anomalisi

Melike Tavşan, Murat Özçelik, Ufuk Şener, Yaşar Zorlu. A Case of Pregnancy, Epilepsy And Cortical Malformation. Tepecik Eğit Hast Derg. 2008; 18(3): 147-149
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale