E- ISSN: 2822-4051
Neonatal Alloimmune Thrombocytopenia: A Case Report [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2006; 16(3): 145-147 | DOI: 10.5222/terh.2006.49540

Neonatal Alloimmune Thrombocytopenia: A Case Report

Pelin Köşger1, Esra Arun Özer1, Münevver Yıldırımer1, Şervan Özalkak1, Mehmet Helvacı1
T.C. S.B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıklan Klinikleri, İzmir

Neonatal alloimmune thrombocytopenia is a neonatal disorder characterized by maternal alloimmunization against paternal platelet antigens in the fetus. Intracranial hemorrhage leading to death or permanent neurological disability may occur in this clinical setting. In this paper, a case of neonatal alloimmune thrombocytopenia is presented.

Keywords: Thrombocytopenia, newborn, alloimmunization

Neonatal Alloimmun Trombositopenili Bir Olgu Sunumu

Pelin Köşger1, Esra Arun Özer1, Münevver Yıldırımer1, Şervan Özalkak1, Mehmet Helvacı1
T.C. S.B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıklan Klinikleri, İzmir

Neonatal alloimmun tromhosltopenl, babadan kalıtılan trombosit antijenlerine karşı maternal alloimmunizasyon ile karakterize bir hastalıktır. Bu hastalığa bağlı olarak, fetusta ölüme ya da kalıcı nörolojik hasara neden olan kafa içi kanamalar meydana gelebilir. Bu yazıda neonatal alloimmun trombositopeni tanısı düşünülen ve yaşamın ilk 24 saatinde trombositopeni saptanan bir olgu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Trombositopeni, yenidoğan, alloimmunizasyon

Pelin Köşger, Esra Arun Özer, Münevver Yıldırımer, Şervan Özalkak, Mehmet Helvacı. Neonatal Alloimmune Thrombocytopenia: A Case Report. Tepecik Eğit Hast Derg. 2006; 16(3): 145-147
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale