Serum Total Cholesterol Levels in Children [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 1992; 2(3): 286-291 | DOI: 10.5222/terh.1992.50440  

Serum Total Cholesterol Levels in Children

Fikret İşbilir1, Bekir Aydın1, Sadık Akşit1, Göksun Şekerler1, Serap Aksoylar1, Işın Yaprak1, Suat Çağlayan1
SSK Tepecik Çocuk Hastanesi, İzmir

There is abundant evidence that the atherosclerotic process begins in childhood. Elevated blood cholesterol levels play an important role in the development of atherosclerosis. In the present study, we measured serum total cholesterol levels in 502 healthy children aged between 4 to 13 years and defined age and sex-specific percentiles. The mean total cholesterol level in overall group was 145 mg/dl. The difference in serum total cholesterol concentration between boys and girls was not statistically significant (p>0.05). We divided children into two groups according to the socioeconomic status of the families, those from lower socioeconomic group and those from middle/upper socioeconomic group. In the lower socioeconomic group, mean total cholesterol levels were significantly (p<0.01) higher than in the middle/upper socioeconomic group in boys and overall children. It can be stated that low socioeconomic status in itself is a risk factor for elevated blood cholesterol levels presumably due to wrong nutritional habits.

Keywords: Childhood, Cholesterol, Hypercholesterolemia


Çocuklarda Serum Total Kolesterol Düzeyleri

Fikret İşbilir1, Bekir Aydın1, Sadık Akşit1, Göksun Şekerler1, Serap Aksoylar1, Işın Yaprak1, Suat Çağlayan1
SSK Tepecik Çocuk Hastanesi, İzmir

Arteriosklerotik prosesin çocukluk yaşlarında başladığı konusunda literatürde geniş bilgivardır. Yüksek kan kolesterol düzeylerinin arterioskleroz için majör risk faktörü olduğu da bilinmektedir. Çalışmamızda, 4-13 yaş grubundaki 502 sağlıklı çocukta serum total kolesterol düzeyleri tayin edilerek cinsiyet ve yaşa göre persantilleri belirlenmiştir. Tüm olgulardaki ortalama kolesterol düzeyi: 145 mg/dl olup, her iki cinsin ortalama değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05). Ailelerinin sosyoekonomik durumlanna göre olgulan, kötü ve orta/iyi sosyoekonomik durumdakiler olmak üzere iki gruba ayırdık. Düşük sosyoekonomik çevreden gelen olguların oluşturduğu grupta ortalama kolesterol düzeyleri, orta/iyi sosyoekonomik çevreden gelen olgulara göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p<0.001). Düşük sosyoekonomik düzeyin, çocuklarda yanlış beslenme alışkanlıklan nedeni ile hiperkolesterolemi yönünden bir risk faktörü olduğu ve dikkate alınması gerektiği kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hiperkolesterolemi, Kolesterol


Fikret İşbilir, Bekir Aydın, Sadık Akşit, Göksun Şekerler, Serap Aksoylar, Işın Yaprak, Suat Çağlayan. Serum Total Cholesterol Levels in Children. Tepecik Eğit Hast Derg. 1992; 2(3): 286-291


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (914 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale