Sentinel Lymph Node Biopsy in Breast Cancer [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 1999; 9(1): 1-9 | DOI: 10.5222/terh.1999.50487  

Sentinel Lymph Node Biopsy in Breast Cancer

Mehmet Ali Koçdor1, Ömer Harmancıoğlu1
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir

Axillary nodal status remains the most important prognostic indicator in patients with breast cancer. Axillary dissection (AD) has been the standard procedure for determining the nodal stage in breast cancer. However, the patiend who undergoaxillary dissection has became a controversial topic in breast cancer therapy especially in node-negative patiends. Sentinal lymph node biopsy (SLNB) has emerged as an alternative to AD. The sential lymphnode (SLN) is the first lymph node to receive lymphatic drainage from the tumor. It can be detected by injektion of vital blue dye or radioactive matherial around the peritumoral or subcutaneous regions. If the SLN does not contain tumor cells, probably rest of the other nodes in axilla are negative for tumoral involvement. Current data suggest that, using of the combination of the two techniques, vital blue dye and gamma detection yields the most accurate result in SLN detection for patiends with breast cancer. Success and false (negative ) rates are changes between 65-98 % and 0-5 % respectively, in many different clinics. As a conclusion, SLN biopsy may be an alternative metod to AD in clinically node-negative patients. However, axillary dissection still provide the best local control and has still been the gold standard in node-positive patients.

Keywords: Sentinel node biopsy, Axillary dissection


Meme Kanserinde Sentinel Lenf Biyopsisi

Mehmet Ali Koçdor1, Ömer Harmancıoğlu1
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir

Meme karserli hastalarda koltukaltında metastazm varlığı en önemli prognoz göstergesidir, koltukaltı diseksiyonu (KD) bu olgularda evrelemede halen uygulanmakta olan standart bir işlemdir. Ancak KD uygulanan olgular, oldukça yüksek komplikasyon oranına sahiptir. Son yıllarda, özellikle lenf metastazı bulunmayan olgularda KD'nun rolü tartışmalı bir konu haline gelmiştir. Sentinel lenf biyopsisi klasik KD karşısında bir seçenek olarak ortaya çıkmıştır. Sentinel lef düğümü (SLD), tümör çevresindeki lenf akımının ulaştığı ilk lenf düğümüdür. Bu düğüm tümör çevresine veya deri altına enjekte edilen boya ya da radyoaktif madde yardımı ile saptanabilir. SLD tümör içermediğinde diğer lenf düğümleri de olasılıkla salimdir. Yapılan çalışmalar, meme kanserlilerde vital boya ile gama sayıcılar birleştirildiğinde, SLD'nün daha doğru oranda endikasyon kilinik olarak lenf düğümü ele gelmeyen olgulardır. Yapılan çalışmalar da, başarı ve yanlış olumsuzluk oranları sırasıyla %65-98 ve %0-5 arasmda bildirilmektedir. Buna karşm, koltukaltı diseksiyonu, lenf düğümü metastazı bulunan olgularda halen yerel kontrolü en iyi sağlayan ve altın standart olan bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Koltukaltı Diseksiyonu, Bekçi Lenf Düğümü


Mehmet Ali Koçdor, Ömer Harmancıoğlu. Sentinel Lymph Node Biopsy in Breast Cancer. Tepecik Eğit Hast Derg. 1999; 9(1): 1-9


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (666 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale